Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Celý svet je namočený v suchu, Domašu nevynímajúc

Elektráreň na Domaši
je vybudovaná už niekoľko rokov. Boli aj suché roky, kapacita Bukózy išla
počas niekoľkých rokov hore, no vody bol vždy dostatok. V rámci menej
rozvinutých okresov sa veľa hovorí o výletnej lodi. Otázkou ostáva
kadiaľ bude plávať loď, keďže musí byť nejaká plavebná čiara, musia
byť móla. Všade sú určité rezervy. Už v jeseni sa mali nastoliť
opatrenia, teraz prichádza letná sezóna, všetko je ohrozené a stav je
alarmujúci.

Celý svet, aj Slovensko cíti dopady klimatických zmien. Zmena klímy však
ide veľmi rýchlo, čo nik neočakával. Už 15. marca sa bude konať pochod
študentov v Bratislave, aby poukázali na klimatické zmeny a aby sme to už
všetci konečne začali brať vážne. Dôsledky môžu byť nenávratné.
„Neviem aká presne je situácia na Domaši, no sú mi známe
fakty, že minulý rok boli suché korytá. Ešte sa na Slovensku nestalo, že
by chýbalo toľko vody a to nehovoríme len o Domaši. Keď sa nad tým
dôrazne nezamyslíme a neprijmeme konkrétne opatrenia, budeme mať vážny
problém nielen čo sa vody týka, ale aj úrody, či jedla. Určite budeme
situáciu na Domaši riešiť spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Budeme diskutovať o možnostiach a riešeniach. Je
to problém vážny, problém globálny,“
uviedol minister
životného prostredia (ŽP) László Sólymos.
Ministerstvo už minulý rok vypracovalo veľmi intenzívny akčný plán a
vyčlenilo naň peniaze, pretože sucho je vážny celosvetový, globálny
problém a treba sa ním čoraz viac a intenzívnejšie zapodievať.
„Zmena klímy, či sucho doteraz nebolo riešené nikdy. Minulý
rok sme predstavili dokument vláde, v ktorom hovoríme o tom, že sucho je
naozaj problém a nedostatok vody musíme riešiť proaktívne opatreniami,
ktoré pomôžu zachytávať vodu. Práve manipulačný poriadok, t. z. koľko
vody sa vypustí a kedy, či sa tá kapacita po zime radšej zadrží alebo
vypustí sú veci, ktoré sú obsahom daného materiálu,“

povedal Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva ŽP SR a dodal, že sa
spoločne s kolegami zo Slovenského vodohospodárského podniku pozrú na
všetky možnosti riešenia situácie.
„Domaša je aj pre mňa spomienkou na detstvo. Okolie veľmi dobre
poznám. Je to problém, ktorý má podľa mňa viac rozmerov. Tým hlavným je,
že napriek tomu, že tam všetci radi chodíme a vnímame Domašu ako
rekreačnú oblasť, súčasne je Domaša aj zásobárňou pitnej vody. Je to aj
z hľadiska možných katastrofických scenárov naozaj rezervoár pitnej vody
a je to záujmovo vyššie ako rekreácia,“
uviedol štátny
tajomník Ministerstva ŽP SR Norbert Kurilla.
Druhým rozmerom podľa štátneho tajomníka je využitie vody okrem rekreácie
aj na výrobu elektrickej energie, či na zásobovanie priemyselnej aktivity
Bukózy vo Vranove n. T., alebo pre iné významné podniky, ktoré využívajú
vodu z nádrže. Tretím rozmerom sú klimatické zmeny a extrémnejšie
počasie, suché letá bez dažďa a nedostatok vody vo všetkých prítokoch,
ktoré sa zlievajú do Domaše. „Je to naozaj komplexný problém,
ktorý sa dá vylepšiť minimálne v tom, že sa obmedzí priemyselná
aktivita a súčasne sa môžeme pozrieť na to, ako posilniť vodozadržné
opatrenia tak, aby sme tú vodu vedeli čo najviac zadržať a aby sme to
množstvo vedeli využiť aj pre ľudí,“
dodal N. Kurilla.
V duchu akčného plánu Hodnota je voda, bude Ministerstvo ŽP tieto problémy
riešiť tak, aby sa zadržalo čo najviac vody a aby sa pomohlo Domaši
i celému okresu. Zároveň Ministerstvo ŽP verí, že v nadchádzajúcej
zime dokáže vodu zadržať čo najviac, aby v nádrži vedela ostať aj
počas leta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter