Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Celoslovenské policajné kontroly odhalili mnoho priestupkov i trestné činy

Uplynulú sobotu bola na celom Slovensku vykonaná osobitná kontrola, ktorá
bola zameraná na dodržiavanie stanovených alebo obmedzených rýchlostí
jazdy vozidiel, dodržiavanie zákazu obsluhovať telefónny prístroj vodičmi
počas vedenia vozidla a na spôsob jazdy vodičov.

„V služobnom obvode OO PZ Stropkov počas roka 2018 a ani
počas letných prázdnin nebol zaznamenaný zvýšený nápad trestnej
činnosti a ani trestnej činnosti páchanej mladistvými osobami. Počas
letných prázdnin bol zaznamenaný zvýšený nápad priestupkov, ale vo
vzťahu k mladistvým páchateľom je protiprávna činnosť porovnateľná
s iným obdobím. Policajtmi boli vo väčšej miere zisťované prípady
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
spočívajúce v umožnení požitia alkoholických nápojov mladistvým
osobám,“
uviedla kpt. Ing. Jana Ligdayová z KR PZ Prešov.
Dopravné predpisy na území Slovenska boli porušené až v 1 303 prípadoch
a pokuta v blokovom konaní bola zaplatená až v 1 214 prípadoch.
Napomenutých vodičov bez pokuty bolo 66. Rýchlosť prekročilo
692 vodičov, 82 vodičov nemalo bezpečnostné pásy, 63 vodičov malo zlý
technický stav vozidla a 47 vodičov ignorovalo osvetlenie vozidla, ktoré je
veľmi dôležité hlavne vtedy, keď sa odráža slnko na vozovke a mnohé
vozidlá splývajú s vozovkou. Hádam najzávažnejšie je nevenovanie sa
vedeniu motorového vozidla a používanie mobilného telefónu, ktoré bolo
zistené až u 74 vodičov. Požívanie alkoholu počas jazdy bolo zistené
u 6 vodičov, z toho 2 prekročili hranicu jedného promile, za čo im
hrozí ročné väzenie.
Ďalšími porušeniami boli napríklad nesprávne predchádzanie, či nedanie
prednosti v jazde, ale jazda nesprávnym spôsobom.
Počas kontroly boli zadržané vodičské preukazy, osvedčenia o evidencii aj
tabuľky s evidenčnými číslami.
„Celkový počet priestupkov sa oproti ostatnej akcii mierne
znížil, ale vzhľadom na fakt, že akcia bola dostatočne vopred ohlásená,
očakávalo sa podstatne menej zistených priestupkov. V podobných kontrolách
plánujú pokračovať a aj naďalej budú ohlásené vopred,“

informovala D. Baloghová z Prezídia PZ.
Ani cyklisti a chodci neboli vzorní. V 12 prípadoch cyklisti porušili
zákon a v 17 chodci.
Chodci musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky nielen
mimo obce, ale aj v obci. Je vhodné túto povinnosť nepodceňovať. Je
potrebné predvídať a sledovať premávku. Cez cestu prechádzať na miestach
na to určených a nanajvýš opatrne.
Povinnosť pre cyklistov jazdiacich po krajnici alebo po okraji vozovky, ktorú
cyklistom ukladá zákon o cestnej premávke, je jazda jednotlivo za sebou.
Dvaja cyklisti vedľa seba nemôžu ísť. Za zníženej viditeľnosti musia
mať cyklisti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, ktorými
predlžujú vzdialenosť, na akú ich môže vodič motorového vozidla
spozorovať.
Používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako
chodcom je zakázané, preto ak chce cyklista cez priechod pre chodcov prejsť,
musí z bicykla zosadnúť.
Pre cyklistov mladších ako 15 rokov platí povinnosť nosenia ochrannej
prilby v obci aj mimo nej. Ak rodičia berú dieťa na výlet bicyklom, je
nutné mať dieťa vždy pred sebou na očiach, aby mohli jeho jazdu
kontrolovať a ovplyvniť prípadným upozornením. Dieťa treba dostatočne
chrániť prilbou, chráničmi končatín a reflexnými prvkami na odeve.
Všetci vieme, že v prípade cyklistu verzus auto, ťahá vždy za kratší
koniec ten menej chránený účastník. Preto je dôležité, aby vodič
motorového vozidla predvídal, čím stihne v prípade potreby skôr a
adekvátne zareagovať. Vodiči, dodržiavajte dostatočný bočný odstup od
predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca. V nočných hodinách
je veľká šanca stretnúť neosvetleného cyklistu, často pod vplyvom
alkoholu. Znížiť rýchlosť a zvýšiť pozornosť je prvoradé.
Treba dbať na technický stav vozidla, svetlá, brzdy i pneumatiky musia byť
v dobrom stave. Veľmi dôležitá je čistota čelného skla i ostatných
skiel.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter