Call centrum PSK pre ľudí dostupné aj pre sluchovo znevýhodnených

Ilustračný obrázok. Zdroj pixabay.com

Platformu PSK pre ľudí dosiaľ navštívilo viac ako 10 tisíc ľudí

Začiatkom apríla spustil Prešovský samosprávny kraj a Nadácia PSK pre podporu rodiny novú internetovú platformu PSK pre ľudí s bezplatným call centrom. Za toto krátke obdobie navštívilo web vyše 10-tisíc ľudí. A to s cieľom nájsť pomoc pre najstarších obyvateľov kraja pod jednou strechou. Aktuálne je platforma dostupná aj pre občanov so sluchovým znevýhodnením.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sprístupnením telefónnej linky call centra PSK pre ľudí zareagoval na obmedzené možnosti sluchovo znevýhodnených občanov počas aktuálnej pandémie COVID-19. V spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie prispôsobil využitie linky aj pre túto skupinu obyvateľov.

Občania so sluchovým znevýhodnením tvoria približne dve až štyri percentá populácie a dennodenne sa stretávajú s problémami pri komunikácii. To im ešte viac komplikuje súčasná  krízová situácia spojená s novým koronavírusom, ktorá so sebou priniesla obmedzenia týkajúce sa stretávania, či  pri vybavovaní úradných záležitostí a telefonovaní na krízové infolinky. Preto veríme, že im túto neľahkú situáciu spoločne s Centrom bezbariérovej komunikácie uľahčíme,“ priblížil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať