Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bývalí žiaci sa stretli po 40 rokoch a spomínali na staré dobré školské časy

Uplynulú sobotu sa po 40 rokoch od ukončenia ZDŠ v Stropkove stretli
bývali žiaci z 9.C triedy.
Ich cesta smerovala najprv na Palotu k hrobu nebohej triednej učiteľky.
Položením spomienkového venca a kahanca so živým svetlom si uctili jej
pamiatku.
Helena Ivančová sa narodila v Palote, okres Medzilaborce. Po absolvovaní
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove s aprobáciou ukrajinský a nemecký
jazyk a po odovzdaní diplomovej práce čiastočne venovanej dramatickému
umeniu, nastúpila na učiteľské miesto na II. ZDŠ v Stropkove, ktorému
zostala až do konca svojej učiteľskej kariéry, ktorú prerušila ťažká
nemoc, verná. Do učiteľského neba odišla H. Ivančová ako 54 ročná.
Stretnutie bývalých žiakov pokračovalo v stropkovskej reštaurácii.
Dvadsaťdva spolužiakov si pospomínalo na staré dobré školské časy.
Polovica z nich sa nevideli 40 rokov, takže sa spoznávali nanovo. Toto
stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére a v dobrej nálade.
-bývalí žiaci z 9. C triedy-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter