Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bývala slobodáreň i naďalej chátra…

Na ostatnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo uplynulú stredu, primátor
priblížil situáciu chátrajúceho objektu na ulici Kukučínovej oproti
potravinám Vest, ktorý dlhodobo špatí okolie a predstavuje reálnu hrozbu,
pretože spomínaný objekt nie je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným
vniknutím. Reagoval tak na interpeláciu poslanca MsZ S. Kolcúna.

„Sme svedkami chátrania tohto objektu. Jeho areál nie je
dostatočne zabezpečený proti vstupu verejnosti. Chodia tam poniektorí
spoluobčania, hlavne deti. Z môjho hľadiska je
nebezpečná,“
uviedol S. Kolcún a zaujímal sa o to, či
mesto podniklo potrebné kroky pre riešenie tohto problému.
„V júli a v auguste prebehli opakované rokovania so
štatutárom vlastníka tejto stavby, ktorý nás ubezpečil, že je
v rokovaní s potencionálnym záujemcom zo Stropkova, s ktorým sa
viac-menej dohodol na odkúpení tejto stavby. Apelovali sme na život, zdravie
a bezpečnosť verejnosti,“
priblížil primátor O. Brendza a
dodal, že vedenie mesta registruje ako sa objekt postupne demoluje a pretvára
na akúsi „oddychovú zónu“. „Apelovali sme na vlastníka,
aby zabezpečil oplotenie tohto objektu. Problém je v tom, že samotný objekt
a pozemok, na ktorom stojí, ale aj okolitý pozemok, vlastnia dve firmy. Jedna
firma sa musí vysporiadať s tou druhou, čo situáciu komplikuje. Oznámili
sme, že ak situáciu nebudú riešiť v najbližších mesiacoch, opätovne
pristúpime k vyrubeniu poriadkovej pokuty v rámci stavebného
konania,“
uviedol O. Brendza a dodal, že vedenie mesta je
pripravené s týmto problémom znova bojovať.
„Je to taká čierna škvrna v centre mesta, ktorá vadí
všetkým. O priebehu i pokroku budeme informovať. Verím, že čo najskôr
dôjde k dohode s aktuálnym záujemcom, ktorý má zámer na vybudovanie
polyfunkčnej budovy,“
uzavrel primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter