Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Byhos v lete zrekonštruoval kotolňu K5 a plánuje výmenu starých rozvodov tepla

Pred začiatkom vykurovacej sezóny vykonala spoločnosť Byhos s.r.o. aj
v tomto roku obvyklú údržbu technológie na výrobu tepla a teplej
úžitkovej vody (TÚV). Jednou z investícií bola výmena 17 rokov starého
rúrkového výmenníka v energobloku.

„Nový vysoko účinný doskový výmenník nám pomôže
zefektívniť výrobu teplej úžitkovej vody. Do výmeny sme investovali zhruba
300 tis. korún a predpokladáme, že modernizácia technológie sa prejaví na
znížení nákladov na výrobu teplej úžitkovej vody v okruhu kotolne E1.
Takisto sa skvalitní jej dodávka, najmä pri zvýšených odberoch počas
víkendov či sviatkov,“
vysvetlil konateľ Byhosu Stanislav
Humeník. Na druhej strane, kvôli klesajúcemu odberu teplej vody z novej
kotolne K6 na Ulici Matice slovenskej budú musieť v budúcom roku pristúpiť
k rekonštrukcií prípravy teplej úžitkovej vody odstavením jednej z troch
veľkokapacitných nádob, v ktorých je nepretržite k dispozícii príliš
veľké množstvo zohriatej vody. „Pri vyhodnocovaní spotreby
TÚV za prvý polrok 2008 nám vychádza, že obyvatelia domov, ktoré
odoberajú teplo z kotolne K6 spotrebovávajú čoraz menej teplej vody. Už aj
v minulom roku to bolo len 0,83 m3 na osobu mesačne a v tomto roku je to
zatiaľ 0,79 m3. Zbytočne teda máme pripravené veľké množstvo vody,
ktoré však občania v okruhu kotolne neodoberú. Po rekonštrukcii bude
k odberu pripravené menšie množstvo vody. Systém bude variabilný, to
znamená, ak by spotreba stúpla, opäť sa vrátime k pôvodnému stavu a
pripojíme aj ďalšiu nádobu,“
priblížil S. Humeník.
Ďalšou tohtoročnou nákladovou položkou bola aj výmena 24 nových meračov
tepla na objektoch, ktoré Byhos vykuruje.
Jedným z plánov spoločnosti v budúcich rokoch je výmena časti starých
rozvodov tepla. „Určite nie je potrebné meniť všetky rozvody,
ale len niektoré úseky. Ak by sme chceli pristúpiť ku kompletnej výmene,
stálo by to niekoľko desiatok miliónov korún, čo je samozrejme nereálne.
Navyše, na takýto účel nie je možné čerpať ani prostriedky
z eurofondov. Mnohí sa pýtajú, prečo to nerobíme už teraz. Musím
povedať, že v tomto období, kedy Slovenská republika prechádza na euro a
keď sú naši občania dennodenne konfrontovaní s rastom cien tovarov dennej
spotreby ako sú potraviny, považovali sme za potrebné zachovať sociálne
únosnú cenu tepla v Stropkove. Treba si uvedomiť, že investície do
tepelného hospodárstva sú návratné z dlhodobého hľadiska (horizont
10 až 15 rokov), no všetky sú zohľadnené v konečnej cene
tepla.“
Podľa konateľa nie sú aj napriek tomu, že v zime sa
na niektorých miestach tvoria zelené pásy nad potrubím, tepelné straty
vysoké a po vyhodnotení neprekračujú vyhláškou povolenú toleranciu 6%.
Dokazujú to aj každoročné merania Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry. Tiež dodáva, že je potrebné si uvedomiť, že všetky objekty,
kde dodáva Byhos teplo, majú na päte domu inštalované fakturačné merače
tepla, na základe ktorých je spotrebiteľom fakturované spotrebované, teda
reálne odobrané množstvo tepla v danom objekte.
V rámci ďalšej z podnikateľských činností Byhosu (okrem výroby a
dodávky tepla) získala spoločnosť mestskú zákazku na rekonštrukciu
kotolne K5 na Ulici A. Hlinku, ktorá vykuruje krytú plaváreň, materskú
školu a III. základnú školu. Vďaka realizácii prvej etapy rekonštrukcie
v objeme 1,26 mil. korún sa zefektívnila dodávka tepla pre krytú
plaváreň a základnú školu. „Vykurovanie týchto dvoch
objektov sme rozdelili na dva okruhy. Doteraz bola totiž škola vykurovaná aj
počas víkendov, keď bola v prevádzke len plaváreň, čo bolo jednoznačne
neefektívne. Vykurovanie školy je už dnes riadené našou spoločnosťou
prostredníctvom rádiového spojenia na diaľku z nášho dispečingu
v energobloku E1. V ďalšej etape by malo byť rovnakým spôsobom
regulované aj vykurovanie materskej školy. Kvôli reálnemu prepočtu
odobraného tepla boli na všetky tri objekty nainštalované merače tepla.
Jednotlivé práce na rekonštrukcii sme vykonali vo vlastnej réžii, niektoré
sme zabezpečili subdodávkami,“
popísal práce, ktoré
prebiehali najmä v letnom období S. Humeník.
V mestskej eseročke Byhos v súčasnosti pracuje 13 zamestnancov. Podľa
konateľa je podnik personálne aj finančne stabilizovaný. Za prvý polrok
2008 hospodárili so ziskom 298 tis.Sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter