Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Byhos slávnostne otvoril energoblok

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Začiatkom februára
uplynie rok, čo do funkcie konateľa mestského podniku Byhos, s. r. o.
nastúpil Vít Babjarčík. Spoločnosť, ku ktorej riadeniu sa vrátil po
desiatich rokoch si vyžadovala rekonštrukciu, rozvoj a modernizáciu
tepelného hospodárstva v meste. V závere minulého roka sa v priestoroch
zrekonštruovaného energobloku E1 uskutočnilo stretnutie vedenia spoločnosti
so zástupcami mesta, partnerov firmy a zástupcami bytových spoločenstiev, na
ktorom boli prezentované zrealizované projekty Byhosu počas roka 2015.</p>

<p>S novými technológiami prítomných oboznámil konateľ, ktorý poslancom
mestskej radnice poďakoval za prejavenú dôveru pri schvaľovaní úveru na
investičné akcie spoločnosti. <strong><em>„Keď sme sa rozhodovali
začiatkom roka, čo je nutné urobiť v tepelnom hospodárstve na Byhose, mali
sme niekoľko možností. Vybrali sme si niečo z obnoviteľných zdrojov
energie a začali riešiť pred ohrev TÚV v kotolni K6. Súbežne sme
pracovali na oprave kondenzačného kotla. Po niekoľkých neukončených
opravách a ponukách na opravu bez záruky bolo jasné, že potrebujeme kotol
nahradiť, nie pre výkon kotolne, ale pre hospodárnosť a maximálne
zhodnotenie a využitie zemného plynu.“</em></strong> Už niekoľko rokov sa
mení vykurovacie obdobie a predlžuje sa obdobie medzi letom a zimou.
<strong><em>„Počas tohto obdobia nie je potrebné kúriť celý deň, len
prikurovať. Z toho vyplynula potreba nahradiť kotol nejakým menším, aby
bol využiteľný hlavne v prechodnom období a v lete na ohrev TÚV, keď je
potrebný výkon 500 kW,“</em></strong> objasnil. Kotly, ktoré nahradili
staré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.
<strong><em>„Nové kondenzačné kotly pracujú hospodárnejšie, ich
využitie zemného plynu je až 97 %, teplota spalín je 40-90 stupňov. Ich
veľká výhoda je modulácia výkonu od 17 do 100 % a to tak jednotlivo ako
aj v tejto zostave. Dajú sa spájať po štyri kotly, čím vznikne zostava
s výkonom 2 500 kW. Jeden z týchto kotlov bude v prevádzke v zime aj
v lete, bude nastavený ako hlavný na výrobu TÚV.“</em></strong>
Znižovaním potreby tepla výmenou okien a zatepľovaním bytových domov núti
aj výrobcov a dodávateľov tepla znižovať náklady na výrobu.
<strong><em>„Aj napriek tohtoročným investíciám cena tepla pre rok
2016 je o 1,05 eur nižšia,“</em></strong> dodal na záver.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter