Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Byhos investoval do solárneho ohrevu vody

<p><img src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-04.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V priebehu
predošlých dvoch týždňov prebiehali na streche kotolne K6, ktorá sa
nachádza v areáli Materskej školy na ulici Matice slovenskej, prípravné
práce a následná inštalácia solárnych panelov s príslušnou
technológiou ako sú rozvody, čerpadlá, meracia a regulačná technika a
zásobníky solárnej kvapaliny pre ohrev vody. Podľa vyjadrenia riaditeľa
Byhosu, s. r. o. Víta Babjarčíka chcú takýmto spôsobom do budúcnosti
ušetriť a lacnejšie vyrábať teplú úžitkovú vodu.</p>

<p><strong><em>„Solárne panely s ďalším technickým vybavením sú
financované z vlastných prostriedkov. Realizácii akcie predchádzala
verejná súťaž, oslovili sme viacero firiem, v užšom výbere sme
komunikovali s tromi. Výberovým konaním bolo rozhodnuté realizovať
solárny systém Herz firmou VPK Prešov. Náklady na celú investíciu
nepresiahnu čiastku 100 tisíc eur,“</em></strong> vyčíslil. Ďalej
v skratke priblížil technické riešenie celej akcie. <strong><em>„Firma
nám dodala 50 solárnych panelov – kolektorov typu HERZ CS 150 AF
s jednotkovou plochou približne dva metre štvorcové a s výkonom jeden
kilowatt. Predpokladá sa, že za dostatočného slnečného svitu môže
systém v letných mesiacoch pokryť 80 až 100 percent spotreby tepla na
výrobu teplej úžitkovej vody a v ostatných mesiacoch bude napomáhať jej
výrobe, čím sa znížia celkové náklady.“</em></strong> Riaditeľ Byhosu
skonštatoval, že akcia bola technicky aj organizačne dobre pripravená,
keďže v priebehu dvoch týždňov bola realizovaná vrátane tlakovania
systému, technického zácviku obsluhy a systém ako technologický celok bol
koncom minulého týždňa spustený do skúšobnej prevádzky. Technicky ju
zabezpečoval a dozoroval Tibor Paňko.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-02.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-03.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-04.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-solarne-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter