Bude mesto platiť nájom za používanie cesty?

<div>

Zámenu pozemkov odložili už po druhýkrát

Stropkovská samospráva má v súčasnosti na stole zaujímavý problém.
Časť ulice A. Hlinku, priľahlý chodník a trávnatý pás stoja na
súkromnom pozemku a keďže doteraz nedošlo k zámene, ktorú iniciovali jeho
majitelia, mesto možno bude platiť za ich užívanie nájom.

<p>Aj keď v tomto prípade ide o dlhodobý stav, okolnosti nabrali rýchly
spád pred niekoľkými mesiacmi, kedy celá parcela s rodinným domom zmenila
majiteľa. Začiatkom tohto roka odkúpili nehnuteľnosť na Chotčanskej ulici
manželia Šandrikovci zo Stropkova. Následne si dali vypracovať geometrický
plán, kde zistili, že časť ich pozemkov používa samospráva pre účely
cesty, zeleného pasu pri ceste a chodníka, ktorý prepája ulice Chotčanská
a Konštantínova. V záujme doriešenia vlastníckych vzťahov preto
požiadali mesto o zámenu. Za pozemky pod cestou a chodníkom žiadali od
mesta výmerou identickú parcelu (219 m2) priľahlú k ich nehnuteľnosti zo
severovýchodnej strany. Požiadavka sa prvýkrát dostala na rokovanie
mestského zastupiteľstva v júni tohto roka. Poslanec Jaroslav Kaščák
(Smer-SD) vtedy navrhol bod o schvaľovaní zámeny stiahnuť z rokovania, čo
potrebnou väčšinou hlasov aj prešlo. O zámene pozemkov mali poslanci
rozhodovať aj na septembrovom zasadnutí. V materiáloch pripravených na
zastupiteľstvo stálo, že so zámenou súhlasila mestská rada, príslušné
komisie i vedenie MsÚ. J. Kaščák dal však opäť návrh na stiahnutie
tohto bodu, čo potrebnou väčšinou hlasov poslaneckého klubu Smer-SD –
ĽS-HZDS prešlo. J. Kaščák vo svojich vystúpeniach vysvetľoval, že M.
Šandrik vlastní aj pozemok neďaleko bytovky D3 (medzi ulicami Matice
slovenskej a Hrnčiarskej). V tejto lokalite plánuje mesto vybudovať nové
parkovisko a práve cez spomínaný pozemok by naň mala viesť prístupová
cesta. Poslanec preto navrhol rokovať s M. Šandrikom aj o zámene tejto
parcely. Zámena pozemkov na Chotčanskej mala podľa neho byť podmienená
zámenou parciel na Hrnčiarskej. Martin Soóš z MsÚ informoval, že na
jednaní so Šandrikovcami odznela aj takáto požiadavka, no majiteľ na ňu
nereflektoval, keďže spomínané zámeny spolu vecne žiadnym spôsobom
nesúvisia. „M. Šandrik nesúhlasil so zámenou pozemku na ul.
Matice slovenskej. Navyše mesto upozornil, že ak do 30. septembra nedôjde
k vysporiadaniu pozemkov na ulici A. Hlinku a Chotčanskej

(zastupiteľstvo sa konalo 25. septembra – pozn. red.), uplatní
si voči samospráve svoj zákonný nárok na nájom za užívanie jeho pozemku
pod cestou, chodníkom a zeleným pásom,“
upozornil M. Soóš
na septembrovom zasadnutí. Podľa posledných informácií by sa malo ďalšie
rokovanie vedenia mesta s majiteľmi pozemkov a ich právnym zástupcom
uskutočniť koncom tohto týždňa. Faktom je, že Šandrikovci majú právo
uplatniť si nájomné za užívanie svojho pozemku. Otázkou ostáva, prečo
koaliční poslanci napriek odobreniu vo vedení mesta i príslušných
komisiách váhajú so zámenou. Majiteľ pritom pri vyjednávaní volí
schodnejšiu cestu – nájom. Na Slovensku však nie sú ojedinelé ani
prípady, kedy vlastníci sporných parciel voči samospráve postupujú
radikálnejšie a na frekventovaných mestských cestách potom z večera do
rána vyrastajú betónové zátarasy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter