Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bude 25. ročník Stropkovského jarmoku tým najlepším?

Novodobá tradícia
jarmokov v Stropkove začala v roku 1994, kedy sa konal 1. ročník na ulici
Matice slovenskej. V roku 2019 sa bude konať už 25. ročník. Termín
konania jarmoku je už tradične stanovený stále na 1. augustový víkend,
tak aby nebol v kolízii so žiadnym jarmokom v regióne východného
Slovenska. Pre rok 2019 je navrhovaný termín 2. až 4.august.

Kultúrny program v rámci Stropkovského jarmoku bude prebiehať na
tribúne na námestí SNP. Program bude vyplnený domácimi folklórnymi a
záujmovými súbormi, vo večerných hodinách budú prebiehať po oba
jarmočné dni vystúpenia populárnych skupín. Súčasťou programu oboch
jarmočných dní budú vystúpenia súborov z družobných miest z Poľskej
republiky. Tak ako v minulom roku mesto zabezpečuje aj veľkoplošnú LED
obrazovku, ktorá je súčasťou zmluvy na ozvučenie a osvetlenie podujatia.
„Prvý deň je nosným kultúrnym programom skupina HEX a ako
doplnenie je pripravená poľská skupina, ktorá sa venuje folk rocku. Druhý
deň vystúpi Jana Kirschner so skupinou, nasledovať bude hudobné zoskupenie
Akustika z Prešova s asi 12 členmi, ktorá hrá reggae a ska
hudbu,“
prezradil L. Dubas.
Vzhľadom na skúsenosti z posledných rokov mesto oslovilo okresné mestá
Vranov nad Topľou a Humenné s informáciou o termíne konania jarmoku
v Stropkove, so zámerom vyhnúť sa konaniu dvoch obdobných podujatí
v blízkych okresných mestách.
Situačne bude jarmok umiestnený na ulici Hlavnej, od križovatky Hlavná –
Mlynská, po križovatku Hlavná – Krátka. V celej tejto trase budú
rozmiestnené stánky s odevným a textilným tovarom, obuvou, hračkami a
drobným priemyselným tovarom. Plocha pred Okresným úradom a chodník
v mestskom parku budú slúžiť na umiestnenie stánkov s remeselnými
výrobkami, kde sa budú zároveň predvádzať ukážky ľudových remesiel.
Stánky s občerstvením, alkoholickými aj nealko nápojmi, pečenými
špecialitami, sú sústreďované na Námestí SNP a budú rozmiestnené po
Cintorínskej ulici, od ulice Hlavnej po Zámockú, tak aby sme minimalizovali
možnosť poškodenia kamenných dlažieb uhlím, olejom, resp. naftou
z vozidiel.
Poslanec MsZ R. Kmiť poukázal na ustavičný problém týchto hromadných
akcií, kedy použitý olej zo stánkov s občerstvením končí
v kanalizácii. „Mesto nehľadá výhovorky, ale použitý olej
je o statočnosti každého jedného predajcu. Darmo my budeme hlásať, že
podmienkou predaja u nás je používanie eko nádob a pod., keď to predajca
jednoducho nerešpektuje. Chceme založiť tzv. čiernu listinu, kde budeme
evidovať neporiadnych predajcov a nebude im viac ponúknuté predajné miesto
počas ďalších akcií,“
uviedol primátor O. Brendza.
Poslanec R. Kmiť ďalej navrhol ukladať pokuty predajcom, ktorí
nepoužívajú poskytnuté nádoby a zbavujú sa použitého oleja nevhodným
spôsobom, na čo primátor reagoval súhlasne, pretože sa jedná o porušenie
podmienok pri predaji, teda o priestupok a primátor mesta je za sankcie.
Situácia sa bude podľa jeho slov monitorovať aj v súčinnosti s poslancami
MsZ.
„Je to štandardná situácia, ktorú evidujeme, no je dôležité
zdôrazniť, že mestský podnik Služba poskytuje nádoby na použitý olej. Je
však ťažké odsledovať ich používanie u jednotlivých predajcov. Budeme
sa snažiť eliminovať to a v nedeľu sa vykoná sanitácia celého
námestia,“
uviedol riaditeľ Služby D. Lukáč.
Primátor O. Brendza vyzval všetkých, aby v prípade potreby kontaktovali
mestskú políciu, prípadne občianske hliadky.
Tribúnu pre kultúrny program plánuje mesto umiestniť do juhozápadnej časti
námestia s čelom orientovaným na severovýchod a priestor pre divákov bude
tvoriť kamenná dláždená plocha námestia. Prístup a príjazd súborov a
techniky bude zabezpečený zo Zámockej ulice, po miestnych komunikáciách.
Ako zázemie pre súbory budú slúžiť prenajaté obytné kontajnery,
postavené na zbúranisku rodinného domu rodiny Lehockých.
Nakoľko sa jarmok bude konať na Hlavnej ulici, bude potrebné riešiť
uzávierku štátnej cesty 1/15 v prieťahu mestom Stropkov. Konanie jarmoku
v navrhovanej lokalite si vyžiada uzatvorenie časti Hlavnej ulice, od
križovatky s ulicou Mlynskou, po ulicu Krátku. Ako obchádzkové trasy budú
slúžiť okolité miestne komunikácie, ul. Mlynská, Matice slovenskej,
Krátka, Petejovská, Šarišská, Bokšanská a Šandalská. Táto zmenená
dopravná situácia bude zabezpečená dočasným dopravným značením,
odsúhlaseným Dopravným inšpektorátom PZ SR a Okresným úradom Prešov,
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
„Dúfam, že sa počasie vydarí a že 25. ročník jarmoku bude
jeden z tých najlepších,“
dodal L. Dubas v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter