Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Brezy pred bývalým SOUP chcú spíliť

<p>Na oficiálnej facebookovej stránke Mesta Stropkov sa objavila informácia,
že jedným z najdiskutovanejších podnetov na portáli odkazprestarostu.sk
sú brezy pred bývalým Stredným odborným učilišťom
poľnohospodárskym.</p>

<p>Podľa jeho autora predstavujú vysoké, šikmo rastúce stromy vedľa
chodníka potenciálne nebezpečenstvo pre chodcov, účastníkov cestnej
premávky a nájomníkov v združenej budove oproti. Ďalej tiež podotkol, že
podobná drevina sa v minulosti zlomila v parku pri fontáne. V stanovisku
mesta sa uvádza: <strong><em>„Stromy sa nachádzajú na pozemku Prešovského
samosprávneho kraja a v správe Strednej odbornej školy v Stropkove.
Vzhľadom na to nie je v kompetencii mesta rozhodnúť o ich
odstránení.“</em></strong> Oslovili sme teda riaditeľa SOŠ Hlavná
6 Daniela Soóša a položili sme mu otázky, či o spomínanom podnete vie a
aký je jeho názor na výrub briez v blízkosti objektu školy.
<strong><em>„Určité signály v súvislosti s tými brezami som zachytil
v minulosti, ale o konkrétnom podnete, ktorý sa objavil na mestskej
stránke, viem až od vás. Na budúci týždeň plánujeme na mestský úrad
predložiť žiadosť o výrub, potom bude záležať už len na meste
Stropkov, či nám ju schváli. Pokiaľ áno, brezy pôjdu preč, pokiaľ nie,
ostatnú pred budovou,“</em></strong> uviedol v krátkom telefonickom
rozhovore.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-brezy.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-brezy.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter