Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Breznicu stráži desať kamier

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-kamera.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Dianie v najväčšej obci okresu,
Breznici, monitoruje celkom desať bezpečnostných kamier. V súčasnej dobe
sú v skúšobnej prevádzke a keďže fungujú bez problémov, podľa
vyjadrenia starostu Slavomíra Brendzu by mali byť všetky náklady súvisiace
s ich kúpou a inštaláciou do polovice októbra zúčtované a uhradené.
Celý projekt stál 25 tisíc eur a bude obci v plnej sume refundovaný.</p>

<p><strong><em>„Jednu kameru, ktorá monitorovala hlavnú cestu a zastávky
SAD, sme nainštalovali ešte v auguste 2012, teraz sme ju presunuli na
futbalové ihrisko. Z deviatich nových v súčasnosti monitorujú spomínaný
úsek dve. Ďalšie snímajú časť futbalového ihriska, svetelnú tabuľu,
parkovisko pri ihrisku, cestu pri rómskej osade, pretože do tejto lokality
ľudia vyvážali na autách odpad a robili tam divoké skládky. Pod dohľadom
máme aj vchod do obecného úradu z južnej strany, parkovisko a vchod do
sály kultúrneho domu z východnej strany, vchod do domu smútku, komplet
cintorín, vchod do materskej a základnej školy a detské ihrisko pri tomto
objekte,“</em></strong> informoval starosta Breznice a dodal, že kamery
obsluhuje osobne, dokonca má v mobilnom telefóne aplikáciu, ktorá mu
umožňuje sledovať záznamy aj z domu. Kamerový systém si veľmi
pochvaľuje, pretože už prvé zariadenie, nainštalované v roku 2012,
pomohlo eliminovať výtržnosti a páchanie priestupkov proti majetku.
<strong><em>„Videl som, že ľudia robili pred krčmou neporiadok, tak som im
zavolal a zjednal nápravu. V minulosti sme mali porozbíjané zastávky SAD,
ale odkedy sa občania dozvedeli, že tento priestor sníma kamera, už si
takýto vandalizmus nikto nedovolí. Záznamy som asi v piatich prípadoch
poskytol aj štátnej polícii,“</em></strong> skonštatoval.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-kamera.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-kamera.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter