Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Breznica má za sebou úspešný rok, rozvoj obce bude pokračovať

Uplynulý rok v obci
Breznica bol pre jej občanov zaujímavým nielen z pohľadu bohatého
kultúrneho diania, ale aj z hľadiska investícií. Na nedávnom novoročnom
stretnutí starosta obce Breznica Slavomír Brendza privítal zástupcov
štátnej správy, poslancov obecného zastupiteľstva, vedenie škôl,
podnikateľov a partnerov, aby zbilancoval uplynulý rok 2016.

„Minulý rok bol o to pozitívnejší, že sme ešte z roku
2015 vyšli s hospodárskym výsledkom cez 30 tisíc eur. V obci sa počas
minulého roka preinvestovalo vyše 50 tisíc. Obecné financie sa nám darí
šetriť zapájaním sa do rôznych projektov, ako napríklad projekt
zamestnanosti, kde ušetrené prostriedky môžeme investovať do ďalšieho
rozvoja našej obce. Obec mala cez úrad práce zamestnaných
25 ľudí,“
zhodnotil starosta. V Breznici počas minulého
roka vyrástlo nový chodník v smere od kostola k fare, ktorý s prípravnou
fázou a samostatnou realizáciou stál približne 30 tisíc eur. Začalo sa aj
s výstavbou chodníka pri obecnom úrade, ktorý obec realizuje na etapy.
„Po dohovore s projektantmi sme zhodnotili, že oplotenie, ktoré
chceme vybudovať bude slúžiť aj ako oporný múr, preto sme ho vo fáze jeho
výstavby zosilnili, čo spolu stálo niečo cez 10 tisíc eur. Sumu 4 000 eur
obec zainvestovala do novovznikajúcej ulice poza materskú školu, kde sa
podarilo vydláždiť priekopu a urobiť väčšiu úpravu cesty, ďalších
5 000 eur stála obec oprava obecných komunikácií a vyše 10 tisíc eur
údržba obecného majetku. Sumou 2 000 eur sme prispeli aj na plot pri kostole
a 500 eurami na opravu oplotenia pri farskom úrade, kde sa vymenili drevené
latky za plastové.“
Hospodárenie v plusových číslach vidí
starosta Slavomír Brendza aj naďalej. Breznicu tento rok čaká úprava centra
obce, kde spadá dokončenie chodníka a odbočovacieho pruhu pre autobusy či
výmena oboch autobusových zastávok. Po tom, čo štát v minulom roku bez
udania dôvodu a oznámenia zrušil výzvy na čerpanie z eurofondov ,obec
prišla o časť finančných prostriedkov, približne 2 000 eur, ktoré
investovala do projektovej dokumentácie. Tieto projekty však starosta plánuje
opraviť a prispôsobiť požiadavkám nových výziev. Pomocou projektov by
starosta chcel vybudovať nové detské ihrisko pri základnej škole a ako
uviedol, to, ktoré je tam teraz by sa presunulo inam. Reagovať bude určite aj
na výzvu na doplnenie kamerového systému či opravu verejného osvetlenia a
ďalších. Podľa slov starostu v obci pokrivkáva šport.
„Keďže v minulosti boli názory, že za obec si futbalové
dresy obliekajú cudzí hráči, rozhodli sme sa zapojiť vlastných.
Samozrejme, utrpela kvalita, pretože z vlastných hráčov buď máme
odchovancov v stropkovskom futbale, ďalších v Bardejove a Prešove.
Momentálne zvažujeme, či budeme pokračovať v tomto trende a utrpí kvalita
a divák alebo sa vrátime k tendencii, že ideme za kvalitou a za obec budú
hrať aj cudzí futbalisti. Nielenže by sa tým pozdvihla kultúra obce, ale aj
samotného športu a opäť by k nám zavítali súperi zvučných mien ako
Poprad, Giraltovce, Svidník a ďalších,“
zhodnotil
v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter