Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bolo čo hodnotiť

ZO SZPB Vyšná Olšava okres Stropkov hodnotila svoju prácu pred Oblastnou
konferenciu SZPB vo Svidníku, na výročnej hodnotiacej schôdzi 4.11.
2018 v zasadačke Obecného úradu.

Schôdza sa niesla pod doznievajúcimi dojmami z osláv 100. výročia
vzniku Československa. Centrálnych osláv v Prahe sa zúčastnilo 13 našich
členov, navštívili Terezin, Lidice. Hovorili o nezabudnuteľných
zážitkoch. Menšia delegácia v čase osláv v Prahe sa zúčastnila
spomienky na Cínovci v Krušných horách, pri centrálnom pomníku ochrancov
štátnych hraníc Klubu Českého pohraničia.
Hosťami našej schôdze boli predsedovia ZO Brusnica p. Fecko, z Giraltoviec
Osif s manželkou, delegát za Oblastný výbor Svidník Ing. Ján Uhrík.
Nedopatrením neboli prítomní priatelia z Petroviec OSPRAVEDLŇUJEME SA.
Spolupráca ZO Stropkov, Giraltovce, Svidník, Petrovce, no najmä s Brusnicou
je veľmi dobrá.
Prítomní konštatovali, že s výsledkami práce môžeme byť spokojní,
spolupráca medzi susediacimi organizáciami sa osvedči. Nebyť spolupráce zo
ZO Petrovce, okr. Vranov, ťažko by sme organizovali návštevu v Prahe.
Ďakujeme Petrovčania.
Pán Anovčín prečítal „Dekret prezidenta SR“ o menovaní do hodnosti
brigádneho generála in memoriam Kukorelliho, ktorého meno nesie naša
organizácia.
Oslavy oslobodenia našej obce Červenou armádou sú na požadovanej úrovni.
Vyjadrujeme vďaku starostovi obce, vedeniu ZŠ, PZ, UŽ, zvlášť správcovi
farnosti otcovi Vansáčovi a cirkevnému zboru. Príjemne prekvapili Lívia a
Tamarka Maťašové, vnučky našej členky Ferencovej. Ander z Košíc –
Giraltoviec nemal paru. Veríme, že kultúrny program obohatia ďalšie deti
z našej obce ako aj FS Olšavčan.
Kolektívne členstvo v KČP sa osvedčilo, viď spoločné návštevy
pamätných miest, Prahy, Kysaku a podobne.
Zvolili sme si delegátov na Oblastnú konferenciu, schválili sme návrhy na
zmeny v Oblastnom výbore, chystáme sa na spomienku v Tokajíku, seminár
o generálovi Kukorellim v Košiciach.
Mgr. Peter Kasarda, predseda ZO SZPB

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter