Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bohaté jozefské popoludnie v Kaštieli Stropkov

O Krajskom múzeu v Prešove – Tripolitane informovalo Stropkovské
Spektrum minulý týždeň. Detaily činnosti tohto múzea v troch mestách
predstaví vedenie múzea a jeho pracovníci 19. marca 2018 aj v Kaštieli
Stropkov, kde je sídlo jednej z organizačných jednotiek Tripolitany.
Kaštieľ Stropkov sa v ponímaní Tripolitany stal rovnocennou súčasťou
múzejného organizmu pôsobiaceho v troch mestách. Nie je iba podriadenou
pobočkou prešovského múzea, ale svojským a originálnym prvkom múzejného
súkolia s vlastným životom a zameraním, ktoré sa v súčasnosti
dolaďuje. Aj tieto zámery predstavíme verejnosti na podujatí Predstavuje sa
Tripolitana. Prirodzene, Tripolitana to je aj Rákociho palác v Prešove a
Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach n.T. Tieto súčasti Tripolitany, spolu
s logom, turistickými známkami a publikáciami Tripolitany – Krajského
múzea v Prešove chceme tiež prezentovať Stropkovčanom od 15. hod.
v Kaštieli.
Tripolitana však nebude jedinou témou jozefského múzejného popoludnia
v Kaštieli. Na návštevu Kaštieľa v pondelok si záujemcovia o život
v minulosti môžu vyhradiť už pravé poludnie, kedy sa tu otvorí výstava
z poľského Rzeszówa pod názvom Všedný život v časoch Rakúsko-Uhorska.
Výstavu organizuje Mesto Stropkov spolu so svojím partnerom z Poľska
v rámci projektu Interreg V-A PL-SK.
Ak prídete na prezentáciu Tripolitany, určite si nenechajte ujsť aj ďalšie
z Potuliek dejinami, ktoré sa začne o 16. hod. Témou „Potuliek“ je
v tomto čase vrcholiaceho pôstu téma pôstu, jeho významu pre človeka
z hľadiska duchovného života, ale aj telesného zdravia. Predstavíme pôst
v dejinách ľudstva a spolu s MUDr. Lukášom Bičejom aj moderné poznatky
súčasnej medicíny o význame pôstu pre ľudský organizmus.
Tešíme sa na stretnutie v pondelok v Kaštieli Stropkov, v jednom
z múzeí Tripolitany.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD., riaditeľka Krajského múzea
v Prešove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter