Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biľakovi postavili v rodnej obci pamätník

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-bilak-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V noci ho dotvorili
dvaja Košičania</h3>

<p>V Krajnej Bystrej minulý týždeň odhalili pamätník Vasiľovi Biľakovi.
Nevzdelanému krajčírovi, ktorý negatívne ovplyvnil životy niekoľkých
generácií obyvateľov bývalého Československa. Národy bývalej spoločnej
republiky sa s traumou vyčíňania jeho partaje dodnes nevyrovnali.</p>

<p>Ako jeden z autorov pozývacieho listu vojskám Varšavskej zmluvy, ktoré
v roku 1968 obsadili republiku, má na rukách krv obetí invázie. Za svoje
činy však nebol nikdy potrestaný. Krajčír Vasiľ negatívne zasiahol aj do
osudov viacerých rodín v Stropkove a jeho širokom okolí.<br>
V jeho rodisku si ho však vážia. Postavil im kultúrny dom a pomohol
zveľaďovať obec. Za to mu rok po jeho smrti postavili pamätník a udelili
čestné občianstvo im memoriam. Biľak bol pritom reprezentantom toho
najprimitívnejšieho ponímania budovania socializmu. Čo mu príroda
nenadelila na dôvtipe a ume, o to viac získal tento ortodoxný boľševik na
podlosti, vytrvalosti potláčať akýkoľvek náznak vzdoru či prezentácie
opačného názoru. V kombinácii s politickým krytím v Moskve sa
z prostoduchého krajčíra, neschopného naučiť sa ani spisovný jazyk, stal
obávaný muž s neobmedzenou mocou.<br>
Jemu podobní zvyknú byť historikmi po smrti označovaní ako „kontroverzné
osobnosti“. Polemizuje sa o ich prínose pre spoločnosť, skutkoch, dielach
i negatívnych stránkach. Názorové prúdy sa totiž rôznia a na viaceré
„kontroverzné“ osobnosti v pravom slova zmysle sa zvykne nazerať
z rozličných uhlov pohľadu. Nebol to však Biľakov prípad. Historici sa po
jeho smrti nesporili o jeho prínose pre krajinu. Nebolo o čom. Bol
označovaný ako intelektuálne jednoduchý dogmatický stalinista všemožne
raziaci tvrdú líniu sovietskeho diktátu. Človek, ktorý v túžbe po moci
najprv vystúpal nahor po chrbtoch vlastných straníckych spolupútnikov
i obetí komunistického besnenia v päťdesiatych rokoch a neskôr povolal na
vlastný národ tanky. Ďalších 20 rokov, až do novembra 1989, škodil
bývalému Československu na všetkých frontoch.<br>
Dvaja Košičania, výtvarník Peter Kalmus a aktivista Ľuboš Lorenz, sa
rozhodli vyjadriť svoj postoj k tomuto „velikánovi spod Dukly“ svojským
činom. Krátko po odhalení pamätníka sadli do auta a v sobotu v noci ho
červenou farbou domaľovali. Fotodokumentáciu zverejnili na sociálnej sieti.
Miestni hovoria o vandalizme. Na problém sa možno pozrieť aj z inej strany.
Košičania len „aktualizovali“ pamätník a dotvorili jeho odkaz. Odkaz pre
ľudí, ktorí by pri pohľade na Biľakovu bustu a jeho kostrbaté myšlienky
vyryté do kameňa mali vedieť, že stoja pred pamätníkom človeka, ktorý
má krv na rukách a zodpovednosť za tisíce zničených životov bežných
ľudí, dokonca aj v jeho rodnom kraji. Nerozumiem, čo bolo motívom
Krajnobystranov pre úctu k Biľakovi. Za pamätník nevzdelaného zákerného
úbožiaka sa však musí hanbiť každý slušný človek na Slovensku.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-bilak-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-bilak-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter