Zatvorte si oči a predstavte si priestor okolo seba. Teraz si predstavte
pohyb v tomto priestore so zatvorenými očami. Z maličkostí sa zrazu stane
problém. Medzi nami však žijú ľudia, pre ktorých je pohyb bez zraku
každodennou realitou. Práve na podporu ľudí s ťažkým zrakovým
postihnutím organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
celonárodnú verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka. Tento roku je to už
siedmy ročník, ktorý trvá od septembra do 31. decembra. Aj naša
organizácia, ktorá združuje členov stropkovského a svidníckeho okresu sa
zapojila do tejto zbierky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli uskutočniť túto zbierku aj
v našich okresoch. Dňa 24. septembra ste mohli stretnúť v mestách
Svidník, Stropkov a Giraltovce dobrovoľníkov ponúkajúcich biele pastelky.
Vďaka študentom Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, Strednej
zdravotnej školy Milosrdného Samaritána vo Svidníku, Spojenej školy –
Obchodná akadémia vo Svidníku, Gymnáziu Duklianskych hrdinov vo Svidníku,
Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Stropkove, Gymnázium
v Stropkove, Gymnázium v Giraltovciach a Stredné odborné učilište
obchodné v Giraltovciach sme v tento deň predali 972 pasteliek a vyzbierala
sa suma 21 132,50 Sk. Veľmi náš teší, že už druhý rok sa do tejto
zbierky zapájajú aj žiaci základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku
sú to žiaci týchto škôl: ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, CZŠ
v Stropkove, ZŠ Komenského v Stropkove, ZŠ Konštantínova v Stropkove,
ZŠ Mlynská v Stropkove, ZŠ cirkevná vo Svidníku, ZŠ Komenského vo
Svidníku, ZŠ Spojená vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, ZŠ Karpatská
vo Svidníku, ZŠ Cernina, ZŠ Kružľová, ZŠ Mestisko, ZŠ Okrúhle, ZŠ
Šarišský Štiavnik, ZŠ Turany n/O, ZŠ Bukovce, ZŠ Havaj. Celkom sa na
uvedených školách predalo 979 pasteliek a vyzbierala sa suma
21 282,50 Sk.
Celkom spolu sa predalo 1 951 pasteliek a vyzbierala sa suma 42 415,- Sk.
Ďakujeme riaditeľom, profesorom a učiteľom spomínaných škôl za pomoc a
podporu pri predaji bielej pastelky. Poďakovanie patrí aj Vám, milí žiaci a
študenti, ktorí ste sa v tejto dobe rozhodli podporiť práve túto
neziskovú akciu. Najväčšou odmenou nech je vám dobrý pocit, že ste
pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť svet vlastnými očami.
Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a pomocou aj
v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých zrakovo
postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme
veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní. Ďakujeme, že ste
kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy!
Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter