Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života

Do vytváraní rekordu
v chôdzi sa zapojí aj ZO ÚNSS vo Svidníku

Biela pastelka – symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných
situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých – kreslí bielu čiaru na
tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe
naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť,
postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných
činností, ktoré sú nevyhnutné na to, aby nevidiaci a slabozrakí mohli
viesť plnohodnotný život. Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku 2002 a aj vďaka jej
výťažku môže poskytovať svoje služby všetkým záujemcom na celom
území bezplatne.

„Tohtoročná kampaň verejnej zbierky Biela pastelka 2016 sa
ponesie v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze
nevidiacich s bielou palicou. Ambasádorom tohto ročníka sa stal Matej Tóth,
olympijsky víťaz, majster sveta v chôdzi a reprezentant SR v ľahkej
atletike. Jej vyvrcholením bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov, a
to zapojením sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s týmto symbolom
nevidiacich na trati dlhej rovných 15 metrov. Presne toľko rokov totiž
oslavuje jubilujúca Biela pastelka,“
za ÚNSS uviedol krajský
vedúci Jozef Hlubovič. Do vytváraní rekordu v chôdzi sa v tohtoročnej
kampani zapojí aj ZO ÚNSS vo Svidníku. V spolupráci s mestom Svidník a
CVČ vo Svidníku si odvážlivci na Pešej zóne budú môcť vyskúšať
chôdzu nevidiacich s bielou paličkou. Takúto skúšku odvahy si bude možné
počas piatkovej zbierky, od 10:00 do 17:00, vyskúšať aj v Prešove či
Poprade. Nahliadnuť hlbšie do sveta nevidiacich vám však
umožnia informačné stánky, kde si ktokoľvek bude môcť niečo napísať
v Braillovom písme, porozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi
rôzne druhy zrakového postihnutia, na hmatových či ozvučených hodinkách
zistiť, koľko je hodín, ale aj vyskúšať si rôzne hry, pri ktorých
zrakovo postihnuté deti trávia voľné chvíle – od zvukového pexesa cez
karty označené Braillovým písmom až po hmatové šachy či Človeče,
nehnevaj sa! Navyše, počas celého dňa budete mať možnosť odovzdať svoje
staré nepoužívané okuliare a pomôcť tak ľuďom z krajín tretieho
sveta.“

Verejná zbierka sa tohto roku začala 15. júna a potrvá do 31. decembra.
„Počas septembrových hlavných zbierkových dní, ktoré sú
naplánované na 23. a 24., zaplní ulice 300 miest a obcí celého Slovenska
približne 3 500 dobrovoľníkov v bielych tričkách s logom Bielej pastelky
a nápisom v Braillovom písme s pokladničkami a identifikačnými znakmi
zbierky. Tí budú darcom ponúkať biele spinky ako symbolické poďakovanie za
dobrovoľný príspevok.“

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje
životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
„Jej cieľom je získať finančné prostriedky na podporu
aktivít pomáhajúcich nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do
normálneho života. Aj vďaka nim sa môžu bezplatne zúčastniť na
špeciálnych rehabilitačných programoch zameraných na výcvik samostatnej
chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho
písma či prácu s informačno-komunikačnými
technológiami,“
hovorí J. Hlubovič. V neposlednom rade je to
aj osvetová činnosť- ÚNSS sa usiluje upozorňovať verejnosť na problémy
nevidiacich a slabozrakých ľudí, oboznamovať ich s možnosťami ich
riešenia a získavať ich podporu. Prispieť na účet verejnej zbierky sa dá
aj prostredníctvom účtu SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS
správy v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter