Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bezplatný prístup do siete WiFi na verejných priestranstvách aj v meste Stropkov

Mesto získalo na
projekt WiFi4EU 15 000 eur. Projekt je určený občanom EÚ a jej
návštevníkom, ktorí budú mať bezplatný prístup do siete Wi-Fi na
verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy,
knižnice a zdravotné strediská v celej EÚ. Obec si môže nechať
nainštalovať prístupové body do siete Wi-Fi (tzv. hotspoty) firmou
realizujúcou inštalácie takýchto sietí využitím poukazu od EÚ.

„Povinnosťou mesta je zabezpečiť inštaláciu a funkčnosť
prístupových bodov do 18 mesiacov od pridelenia poukazu. Predpokladáme, že
aktivity spojené s realizáciou projektu spustíme začiatkom budúceho roka.
Čaká nás proces výberu dodávateľa technológie, jej inštalácia, uvedenie
celej WiFi siete do prevádzky a všetky ďalšie nevyhnutné kroky.Mesto tiež
musí zabezpečiť predplatné vysokorýchlostného širokopásmového
pripojenia minimálne na 3 roky, aby používatelia mali k dispozícii
bezplatné a kvalitné internetové služby cez sieť Wi-Fi,“

priblížil primátor mesta O. Brendza a dodal, že každý príjemca uzavrie
podľa svojho uváženia zmluvu s dodávateľom, resp. dodávateľmi na
inštaláciu bezdrôtových zariadení v súlade s pravidlami verejného
obstarávania. Príjemcovia vyberú „strediská verejného života“,
v ktorých majú byť inštalované „hotspoty“ WiFi4EU.
„Poukaz WiFi4EU pokrýva náklady na vybavenie a inštaláciu
prístupových bodov do siete Wi-Fi, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným
v znení výzvy a v dohode o grante, ktorá sa podpíše s vybranými
obcami. Vybrané obce budú minimálne 3 roky zodpovedať za úhradu nákladov
na pripojenie (poplatky za internet), údržbu a prevádzku
zariadení,“
uviedol O. Brendza.
Obce by si mali predplatiť tú najrýchlejšiu ponuku dostupnú na hromadnom
trhu v danom regióne a v každom prípade takú, ktorá ponúka minimálne
30 Mbps. Rýchlosť v medziuzlových spojoch by mala minimálne zodpovedať
rýchlosti pripojenia používanej obcou pre vlastné účely. Komisia bude
diaľkovo monitorovať kvalitu pripojenia vo všetkých prístupových bodoch
WiFi4EU.
„Čo sa týka zabezpečenia ochrany osobných údajov a
bezpečnosti, súčasťou technickej špecifikácie zariadenia budú aj
niektoré bezpečnostné prvky podrobne opísané v žiadosti o grant. Za
správu každej zo sietí WiFi4EU na miestnej úrovni budú v konečnom
dôsledku zodpovedať príjemcovia (obce), ktorí v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a predpismi EÚ určia bezpečnostné
nastavenia,“
spresnil.
Od roku 2019 budú musieť byť verejné „hotspoty“ siete WiFi4EU
šifrované. Bude zriadená jednotná overovacia platforma s ďalšími
bezpečnostnými prvkami pre pripojenie koncových používateľov a zároveň
sa zabezpečí hladké prepínanie medzi jednotlivými „hotspotmi“ siete
WiFi4EU v rôznych oblastiach. Technické špecifikácie zariadenia budú
opísané v zmluve o grante, ktorú mesto podpíše s Európskou
komisiou.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter