Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Bezpečnostné zložky budú venovať zvýšenú pozornosť prípadom úmrtí detí v zdravotníckych zariadeniach

Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor budú venovať zvýšenú
pozornosť prípadom smrti detí v zdravotníckych zariadeniach.

„Každý vypočutý príbeh je výpoveďou obrovskej straty a
ľudskej tragédie. Nikomu z nás nie sú rodiny, ktoré stratili dieťa
v zdravotníckom zariadení, ľahostajné. Polícia im v ich boji pomôže
tým, že preverí každý jeden prípad. V rámci našich kompetencií
urobíme všetko pre to, aby ďalšie vyšetrovanie viedlo k odhaleniu
vinníkov,“
povedala ministerka vnútra Denisa Saková.
O výsledkoch analýzy vyšetrovania a spisov jednotlivých prípadov detí,
ktoré zomreli v zdravotníckych zariadeniach, budú príbuzní informovaní.
V prípade zistenia pochybení bude zjednaná náprava a nadriadení príjmu
opatrenia. Všetky tieto skúsenosti však budú zapracované do internej
metodiky vyšetrovania prípadov trestnej činnosti súvisiacej so zanedbaním
zdravotnej starostlivosti. „Ide o odbornú, ale i citlivú
problematiku, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany polície.
Preto zvážime vytvorenie tabuľkových miest špecialistov na vyšetrovanie
úmrtí v zdravotníckych zariadeniach na úrovni krajov,“

uviedla 1. viceprezidentka Policajného zboru gen. Jana Maškarová.
Situácia v oblasti práv obetí sa výrazne zlepšila. Novelizáciou zákona
o obetiach trestných činov a Trestného poriadku s účinnosťou od januára
2020 bola rozšírená kategória obetí o rodinného príslušníka. Táto
zmena sa pretaví do práv, ktoré priznáva obetiam Trestný poriadok ale aj
zákon o obetiach trestných činov, keďže pod týmto pojmom sa myslí aj
manžel obete, príbuzní v priamom rade, súrodenec, osoba závislá od obete
a osoba, ktorá žije s obeťou v spoločnej domácnosti.
„Vedenie polície si uvedomuje význam prvého kontaktu
oznamovateľa trestnej činnosti s políciou. Skúsenosti z výkonu služby
pretavujeme do osnov policajného školstva a v intenciách ďalšieho
vzdelávania organizujeme školenia pre prácu s obzvlášť zraniteľnými
osobami. Do dnešného dňa bolo preškolených už 2 000 policajtov prvého
kontaktu,“
podčiarkla ministerka vnútra. Aby obete nemuseli
čeliť v trestnom konaní sekundárnej traumatizácii, a to napr. stretnutím
s podozrivou osobou, ministerstvo vnútra zriaďuje špeciálne výsluchové
miestnosti. „V nich vieme počas úkonu oddeliť obeť od
ostatných účastníkov konania. Zatiaľ je jedna takáto výsluchová
miestnosť vybudovaná na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a prioritne
slúži pre potreby vzdelávania. Do roku 2021 by malo byť vybudovaných
ďalších 14 výsluchových miestností v rámci celého
Slovenska,“
dodala ministerka Denisa Saková.
Ministerstvo vnútra nezabúda ani na prvotnú pomoc obetiam trestných činov.
Vo všetkých ôsmich krajoch v rámci klientskych centier sú Odborom
prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zriadené
Informačné kancelárie pre obete, kde poskytujeme právnu pomoc obetiam najmä
v prvom kontakte s políciou a vyšetrovateľmi. Taktiež ponúkame napríklad
aj psychologické poradenstvo či sociálne služby.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter