Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bezpečne do školy

<p>Zo začiatkom nového školského roka pribudlo na našich cestách viac
motorových, ako aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä detí.
Za účelom zvýšenia ich bezpečnosti, predchádzania nehôd a úrazov detí
súvisiacich s cestnou premávkou v týždni od 21. septembra do
25. septembra 2015, bude v okrese Svidník a Stropkov venovaná zvýšená
pozornosť predovšetkým deťom, zameraná na bezpečnú cestu do školy a
domov s tým, že deti, hlavne prváčikovia, ktorí tohto roku zasadli
prvýkrát do lavíc, budú oboznámení zo strany polície so základnými
pravidlami cestnej premávky. Cieľom celej aktivity bude predovšetkým
preventívne pôsobiť a upovedomiť detí o povinnosti nosiť reflexné
prvky.<br>
<strong>plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter