Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Bez rezidenčnej parkovacej karty bude vodičov riešiť mestská polícia

Radnica mesta Stropkov
sa už dlhšie snaží riešiť problémy v statickej doprave. Po vybudovaní
nových parkovísk na miestach, kde mali občania zaužívané parkovať na
zelených plochách a prijatí VZN o parkovaní, ktorého snahou je
preorganizovať jestvujúce parkovacie miesta a vytlačiť z centra mesta
nákladné a dodávkové autá podľa zadefinovaných parametrov, prichádza
s ďalšou novinkou, tzv. rezidenčným parkovaním, ktoré sa nateraz bude
týkať jednej lokality v Stropkove.

Mesto dostalo podnet so žiadosťou na bezodkladné riešenie od obyvateľov
bytových domov na Hlavnej ulici (oproti mestskému parku), kde vyjadrili svoju
nespokojnosť so súčasným stavom parkovania a prejazdom množstva áut cez
dvor bytového komplexu. Aj napriek osadenej značke, ktorá zakazuje prejazd
vozidiel to nikto nerešpektoval, problém mali obyvatelia aj s parkovaním,
kde im ich parkovacie miesta väčšinou zaberali cudzí ľudia, návštevníci
mesta alebo blízkych úradov. Keďže zo strany mestskej polície podľa
náčelníka M. Harmadu nebolo možné odkontrolovať každé auto
prechádzajúce touto lokalitou a taktiež ani kontrolovať vodičov
zaparkovaných vozidiel, radnica mesta pristúpila k novému riešeniu, aké
v Stropkove zatiaľ nebolo. Obyvatelia spomínaných bytových domov budú mať
rezidenčné karty.
„Ide o centrum mesta, kde dosiaľ dochádzalo ku kolíziám
s parkovaním, čo obyvateľom bytových domov spôsobovalo každodenný boj
s hľadaním voľného parkovacieho miesta a taktiež prejazdom áut
ohrozovaná ich bezpečnosť. Po rokovaní sme naši kompromisné riešenie,
ktoré by malo aspoň čiastočne vyriešiť túto situáciu, pretože sme si
vedomí, že dané územie v zmysle jeden byt = jedno parkovacie miesto
kapacitne nepostačuje,“
uviedol primátor O. Brendza. Keby sa
mal zvýšiť počet parkovacích miest, mesto by muselo zasiahnuť do mála
zelene, ktoré sa tam nachádza a v tomto zmysle sa uberať nechce.
„V spolupráci s Mestskou políciou v Stropkove sme pristúpili
k tzv. rezidenčnému parkovaniu, kde jeden byt bude mať jednu parkovaciu
kartu. Držiteľ tejto karty bude môcť parkovať na spomínanom území
s tým, že po zaparkovaní ju musí umiestniť na viditeľné miesto vo
vozidle. Musím však skonštatovať, že držba karty miesto negarantuje.
Chceme tak zabrániť, aby za tento bytový komplex chodila parkovať široká
verejnosť a miesta boli výlučne k dispozícii tam bývajúcim
Stropkovčanom. V začiatkoch budú na dodržiavanie tejto novinky dohliadať
členovia mestskej polície a vodičov bez karty riešiť dohovorom, po čase
však pristúpia aj k pokutám,“
dodal primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter