Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Benefičný koncert „Vianočný čas“ s príjemnou atmosférou

Mesto Stropkov už
tradične v tomto vianočnom čase usporiadalo benefičný koncert s názvom
„Vianočný čas“, ktorý dýchal vianočnou atmosférou i tradíciami.
Bohatý kultúrny program pripravili materské i základné školy nášho
mesta, tiež žiaci ZUŠ F. Veselého i SZUŠ v Stropkove spoločne so svojimi
pedagógmi. Vianočný koncert obohatil svojim vystúpením chrámový zbor sv.
Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove. Svojim
programom toto podujatie spestrili aj klienti Domu detí Božieho milosrdenstva.
Nechýbali vianočné piesne, básne, koledy, či tance. Vianočnú náladu a
radosť v očiach všetkých nik nezaprel.

„Prichádza čas Vianoc. Vianoce má každý človek rád. Či
už je utrápený, šťastný, zaľúbený, chudobný, malý, alebo veľký.
Práve v tomto čase dokáže každý v kútiku duše mať niekoho rád, na
niekoho s nádejou čakať, s otvoreným srdcom snívať. Vianočné dni sú
dni zázračné. Spájajú nás s neopakovateľnou atmosférou spoločných
stretnutí v kruhu rodiny a s vôňou domova. V duši každého zavládne
pokoj a v detských očkách radosť,“
prihovorila sa v úvode
Sofia Klebanová, ktorá celý tento koncert moderovala.
Ako ďalej hovorí, nechceme sa uzatvárať pred starosťami a problémami
ľudí a preto je dôležité upriamiť našu pozornosť na tých, ktorí našu
pomoc potrebujú, čoho dôkazom bol aj tento benefičný koncert.
„Veľmi nás potešilo, že v rámci benefičného koncertu
prispeli na dobrú vec aj žiaci základných škôl nášho
mesta,“
dodala.
ZŠ Hrnčiarska prispela sumou 57 eur pre žiačku školy Stelu N., žiaci ZŠ
Mlynská vyzbierali 173 eur pre Nový domov – zariadenie pre seniorov
v Stropkove, ZŠ Konštantínova venuje sumu 1000 eur bývalému žiakovi
školy a rodine M., ktorá sa nachádza v neľahkej životnej situácii. Žiaci
CZŠ sv. Petra a Pavla darovali 100 eur neziskovej organizácii Dom detí
Božieho milosrdenstva.
Tak ako každý rok sa z dobrovoľného vstupného na vianočný benefičný
koncert vyzbierala suma 414,97 eur. Táto suma bola venovaná DSS –
rehabilitačnému stredisku v Stropkove.
Počas druhého a tretieho adventného týždňa sa konala tiež verejná
zbierka v supermarkete Tesco, ktorú organizovala organizácia Dom detí
Božieho milosrdenstva v spolupráci s okresnou organizáciou Únie žien
Slovenska a Slovenskou humanitnou radou. Získané finančné prostriedky budú
použité na realizáciu projektu v DDBM – zakúpenie rehabilitačnej vane.
V tejto zbierke sa vyzbieralo až 3422,82 eur. V mene pracovníkov DDBM
ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a ochotu prispieť. Zvláštne
poďakovanie patrí žiakom CZŠ sv. Petra a Pavla a vedeniu školy na čele
s riaditeľkou M. Karašinskou.
„Na adventnom venci už horí tretia svieca. To je pre nás
znamenie, že najkrajšie sviatky v roku, sviatky Božieho narodenia sú
blízko. Koľkože máme sviatkov v roku? Veľa… Vianoce sú len jedny. Ešte
bude veľa vystúpení a predstavení v našej divadelnej sále, ale takáto
nálada, atmosféra, aká tu vládne stále rok čo rok počas benefičného
koncertu, tu nevládne nikdy,“
povedal primátor mesta O.
Brendza a dodal, že čas vianočný je čas zázračný. Záleží len na nás,
či ten čas zázračný skončí uplynutím Vianoc, alebo bude tento
zázračný čas pretrvávať v našich rodinách, v našom meste i na
Slovensku počas každodenných dní. „Želajme si, aby nám tento
zázračný čas a táto atmosféra dnešného večera vydržala tak dlho, ako
len bude môcť,“
vyzval všetkých prítomných a poďakoval sa
všetkým účinkujúcim i všetkým prítomným za prijatie pozvania na toto
krásne benefičné podujatie. Tiež poďakoval všetkým, ktorý pomohli
nacvičiť jednotlivé nádherné vystúpenia. „Všetkým chcem
zaželať posledné adventné dni pokojné a radostné prežitie sviatkov
Božieho narodenia v kruhu svojich najbližších,“
zaprial
primátor a všetkých srdečne pozval na Vianočné remeselné trhy, ktoré sa
budú konať v dňoch 20. až 21. decembra.
Vyjadril tiež poďakovanie všetkým za príspevok do zbierky pre DSS Stropkov,
ako aj všetkým pracovníkom DSS i ostatným inštitúciám v sociálnej
oblasti za všetko, čo robia pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
V mene klientov DSS i v mene riaditeľky za túto benefíciu poďakovala
Emília Štochmalová. „Chcem poďakovať všetkým, ktorí
prispeli veľmi peknou sumou, sme za to vďační a prajeme všetkým vianočné
sviatky s požehnaním, do nového roku prajeme veľa šťastia, veľa zdravia,
veľa pohody v duši a lásky v srdci, lebo jej nikdy nie je
dosť,“
zapriala v závere všetkým prítomným E.
Štochmalová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter