Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Benefičný koncert priniesol atmosféru Vianoc

„Vánoce,
vánoce přicházejí..“.
Týmito slovami začínal v sobotu podvečer
benefičný koncert – Vianočný čas. Mesto Stropkov už tradične pred
najkrajšími sviatkami roka organizuje koncert pre širokú verejnosť, ktorú
svojimi vystúpeniami potešia nielen deti aj dospelí.

Tohto roku si účinkujúci pripravili naozaj bohatý kultúrny program.
Nechýbali piesne, básne, tanec či hovorené slovo vo vianočne ladených
scénkach v podaní žiakov materských a základných škôl či základných
umeleckých škôl. Potleskom obecenstvo ocenilo aj vystúpenie klientov Domu
detí Božieho milosrdenstva a Domu sociálnych služieb. Vianočnú atmosféru
priblížil aj mestský spevácky zbor Happy together, spevácka skupina
Stropkovčani plnej divadelnej sále zavinšovala, nechýbali ani koledy a
všetkým známa Tichá noc. Krátko pred záverom koncertu, primátor mesta
Ondrej Brendza odovzdal symbolický šek klientom Domu sociálnych služieb
Stropkov. Tentokrát sa na vstupnom tohto charitatívneho podujatia podarilo
vyzbierať sumu 318,81 eur. Domovu sociálnych služieb sa mesto rozhodlo
venovať aj výťažok z primátorského punču pripravovaného 10. ročníka
Vianočných remeselných trhov. Vo svojom mene a v mene DSS slová vďaky a
vianočné prianie vyjadrila riaditeľka Mária Kurilcová. Poďakovanie za
pomoc vyjadril aj Dom detí Božieho milosrdenstva a Okresná organizácia Únie
žien v Stropkove. Spoločné poďakovanie adresovali všetkým darcom, ktorí
počas štyroch adventných víkendov v Tescu prispeli do zbierky finančným
darom. Vyzbieraná suma, 2 109 eur, bude použitá na skvalitnenie
rehabilitačných služieb a terapií klientov domčeka. Do tohtoročnej
benefície sa zapojili aj žiaci stropkovských základných škôl. ZŠ
Hrnčiarska sumou 60 eur, ZŠ Mlynská sumu 100 eur, ktoré venujú DDBM. ZŠ
Konštantínova sumu 424 eur venuje rodine Bokšanských, ktorá si osvojila
deti z detského domova, CZŠ sv. Petra a Pavla sa sumu 200 eur rozhodla
podporiť rodinu žiaka špeciálnej triedy ich školy a sumou 40 eur klientov
DSS. Bodkou za týmto krásnym charitatívnym podujatím boli koledy v podaní
školského orchestra a komorného zboru ZUŠ F. Veselého.
Foto: Andrej Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter