Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Beh v ústrety slobode

ZO SZPB Vyšná Olšava
a ZO SZPB Brusnica v úzkej spolupráci s predstaviteľmi obcí Tokajík,
Kalinov, Hermanovce n. T., Petrovce usporiadali v dňoch 20. a 21. septembra
2019 už 6. ročník štafetového behu vďaky, mieru a svornosti, behu PhDr.
Milana Sidora CSc. 2019, ktorý vznikol na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ
v Prešove.

Po roku 1990 sa zo študentského prostredia preniesol do občianskeho a
stal sa otvoreným podujatím pre všetkých vyznávačov vytrvalostného behu a
tých ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty protifašistického odboja, zvlášť
SNP a slovanskej vzájomnosti. Jeho zakladateľ PhDr. Milan Sidor .CSc. sa po
nútenom odchode z univerzity nevzdal.
Obklopený jadrom tímu pozostávajúcich z prešovských bežcov ako
František Bednár, Peter Vaško, Jozef Mikluš, Marek Vida, František
Merčák, Marek Merčák, Pavol Čopak, Vladimír Ligus, Slavko Novotný, Ján
Bejda, Ján Kniška z Vernára, v ťažkých podmienkach pokračovali v behu
z prvej oslobodenej obce Kalinov do Banskej Bystrice.
Žiaľ, Milan Sidor nás náhle a navždy opustil, no jadro prešovských
bežcov vytrvalo. Pred piatimi rokmi absolvovali 1. ročník symbolického Behu
vďaky, mieru a svornosti Milana Sidora z vypálenej obce Tokajík do prvej
oslobodenej obce Kalinov, kde ich občania s predstaviteľmi obcí vítali a
pripínali im stuhy na štafetový kolík.
Beh má pozitívnu odozvu i podporu u starostky obce Tokajíka i u starostu
Kalinova.
Pri posledných 12 ročníkoch pomáhal s organizovaním tohto podujatia aj P.
Kasarda zo ZO SZPB Vyšná Olšava, ktorého zásluhou sa tento štafetový beh
koná i naďalej.
Cieľom tohto Behu v ústrety slobode je, aby bežci navštívili všetky obce,
kde pôsobil partizánsky zväzok Čapajev. Počas štyroch ročníkov
organizátori tohto podujatia navštívili 82 obcí a v každej jednej z nich
boli milo prijatí. Podotknúť treba, že ľudia, ktorí stoja za týmto
podujatím, sú páni vo vyššom veku, preto je ich odhodlanosť šíriť tento
odkaz ďalej, ako aj ich bojovnosť a nezlomnosť, naozaj obdivuhodná.
Štafetový beh naprieč obcami v dĺžke asi 50 km mal ostrý štart
v Hanušovciach n. T. Ďalej pokračoval do obcí Medzianky, Radvanovce,
Pavlovce a späť do Hanušoviec n. T., odkiaľ sa pokračovalo do Bystrého,
Čierneho n. T., Skrabského, Vyšného Žipova, Petkoviec, Jastrabieho.
Nasledovala obec Komárany, Nižný Kručov, Michalok, Merník, Čičava,
Sedliská a Vyšného Kazimíra.
Vyvrcholením tohto behu v ústrety slobode boli oslavy 75. výročia
oslobodenia Kalinova, prvej oslobodenej obce na území bývalého
Československa, ktorých sa zúčastnil aj samotný premiér P. Pellegriny. Po
pietnom akte kladenia vencov vyzval prítomných k hrdosti a hovoril tiež aj
o odvahe tých, ktorí počas Slovenského národného povstania a počas
2. svetovej vojny stáli v prvých líniách i o nádejí, ktorú
priniesli.
Hovoril tiež o popieraní histórie, prekrúcaní faktov a prispôsobovaní si
skutočností na dosiahnutie politických cieľov, ktoré sú v dnešnej dobe
tak moderné. Zdôraznil tiež, že za oslobodzovanie Slovenska zaplatila
najvyššiu cenu Červená armáda a spolu s ňou bojujúci Česi a Slováci
i zástupcovia mnohých národov a armád Rumunska. Ako príklad uviedol, že
pri oslobodzovaní Kalinova padlo 1200 sovietskych vojakov.
Člen Ústrednej rady SZPB J. Uhrík zase upozornil, že vybojované hodnoty sme
povinní strážiť a dodal, že krehkosť mieru nám dnes pripomínajú
teroristické útoky a hrozby i regionálne konflikty už aj v našom
bezprostrednom susedstve.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter