Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bardejovská firma chce v Stropkove investovať 34 miliónov eur

Spoločnosť KFŠ-Delta, s.r.o. z Bardejova plánuje v Stropkove postaviť
závod na spracovanie opotrebovaných pneumatík. Firma chce do výstavby
závodu na materiálové zhodnocovanie polymérových odpadov pomocou pyrolýzy
investovať zhruba 34 mil. eur.

Podľa investičných zámerov, ktoré spoločnosť predložila na posúdenie
vplyvov na životné prostredie by v stropkovskom závode by malo vzniknúť
111 nových pracovných miest. S výstavbou závodu chce investor začať
v septembri tohto roka, prevádzka by mala začať fungovať o dva roky
neskôr. Podľa projektu sa s výstavbou uvažuje v severnej alebo južnej
časti mesta. Konkrétne na pozemkoch na ulici Šarišskej pri jazdeckom
areáli, resp. neďaleko areálu bývalej STS pri Ondave.
Účelom predloženého zámeru je vybudovanie prevádzky na materiálové
zhodnocovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy. Ako predmetný polymérny
odpad s v tomto prípade uvažuje výlučne s opotrebovanými pneumatikami.
Výstupným produktom navrhovanej technológie budú pyrolýzny uhlík,
pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a podružne oceľový kord. Pyrolýzny olej,
pyrolýzny uhlík a oceľový kord sú ako suroviny opätovne využiteľné
v rôznych odvetviach priemyslu a budú určené k distribúcii. Ďalší
produkt pyrolýzneho rozkladu, v podobe pyrolýzneho plynu, bude využívaný
priamo v prevádzke pre výrobu tepla a elektrickej energie. Ročne by sa
v prevádzke malo spracovať vzhľadom na kapacitu inštalovanej technologickej
linky asi 16 tis. ton pneumatík. Viac podrobností o projekte prinesieme
v nasledujúcich vydaniach Spektra.

Čo je pyrolýza?

K pyrolýze (tepelnému rozkladu látok) dochádza v uzatvorenom
priestore muflovej pece za vysokých teplôt do 900 stupňov Celzia bez
prístupu vzduchu a pri normálnom tlaku. V nadávkovanej zmesi rozomletých
pneumatík sa pri vysokej teplote naruší chemická sieť vytvorená sírou a
uvoľnia sa uhľovodíky s malým množstvom naviazanej síry, ktoré
depolymerizujú, pričom vznikajú nižšie uhľovodíkové reťazce v podobe
paroplynovej zmesi. Druhá zložka spracovávanej gumy – sadza – sa
pyrolýzou regeneruje opäť v podobe sadze so zvyšným množstvom obsiahnutej
síry. Jednotlivé zložky vznikajúce pri pyrolýze sú odvádzané do
zásobníkov.

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter