Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Autostopom na cesty

<p>Lietadlom, vlakom, autobusom, autom alebo na bicykli? Spôsobov ako cestovať
je veľa. Sú však ľudia, ktorí volia úplne iný spôsob a nedajú naňho
dopustiť. Autostop. Téma autostopu nestráca na svojej aktuálnosti ani dnes.
Najmä počas letných školských prázdnin pravidelne registrujeme popri
cestách zvýšený počet ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí sa
snažia cestovať za svojim cieľom autostopom. Na jednej strane je to síce
najlacnejší spôsob prepravy spojený s určitým pocitom dobrodružstva a
spoznávania nových ľudí, ktorý však na strane druhej môže so sebou
prinášať aj určité riziko. V súvislosti s autostopom sa zároveň
mnohokrát objavujú otázky týkajúce sa legitímnosti tohto spôsobu
prepravy, zastavovania vozidiel, či prípadnej zodpovednosti za ujmu pri
dopravných nehodách. Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý
upravuje pravidlá cestnej premávky nevymedzuje pojem „stopár“ a vo svojom
obsahu ani nijako neustanovuje pravidlá, resp. povinnosti súvisiace s touto
činnosťou vo vzťahu k cestnej premávke. Vzhľadom na spôsob pohybu
človeka stopujúceho vozidlá na ceste (ďalej len „stopár“) je však
takáto osoba z pohľadu zákona považovaná za chodca a pre túto skupinu
účastníkov cestnej premávky už vyššie menovaný zákon pravidlá
ustanovuje. V §§ 52 – 54 sú jasne určené pravidlá, okrem iného aj
o pohybe chodcov po ceste, o ich počte vedľa seba i o prechádzaní cez
vozovku. Konkrétne § 52 hovorí o tom, že chodec je pri použití cesty
povinný chodiť po ľavej krajnici, resp. pri ľavom okraji vozovky. Rovnako
dôležitým v tejto veci je aj fakt, že podľa §§ 35 a 37 zákona je
chodcom zakázané používanie diaľnice i rýchlostnej cesty. Stopári ako
chodci v cestnej premávke sú vzhľadom na vyššie uvedené povinní
dodržiavať príslušné ustanovenia zákona. Okrem dodržiavania zákona
chodcami je však nemenej podstatným pravidlom v tomto vzájomnom vzťahu
vodiča a stopára aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zo strany
vodičov vozidiel. Najmä ustanovení §§ 23-25 zákona pojednávajúcich
o zastavení a státí, § 22 o otáčaní a cúvaní, či §§ 45-46
o preprave osôb. V okamihu, keď sa zo stopára stáva spolujazdec vodiča
vozidla, platí pre neho povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona týkajúce
sa tejto skupiny účastníkov cestnej premávky, najmä § 8 v súvislosti
s používaním bezpečnostných pásov, či § 5 v súvislosti
s používaním ochrannej prilby pri jazde na motocykli. Za prípadnú ujmu na
zdraví alebo na majetku stopára pribratého do vozidla v prípade dopravnej
nehody zodpovedá osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila.<br>
Nechceme stopárov presviedčať, aby nestopovali a vodičov, aby k sebe
nevzali takýchto na auto čakajúcich ľudí. Chceme im len odovzdať
niekoľko, všeobecne známych rád, ktoré môžu čiastočne znížiť
obojstranné riziko autostopu:<br>
autostop si vopred dobre zvážte, ak je to možné cestujte radšej vlakom,
autobusom alebo autom so známymi, stopujte minimálne vo dvojici, znižuje to
riziko<br>
stopujte na bezpečných miestach, aby vodič zastavením vozidla neobmedzoval
premávku (nie na diaľniciach, ani na neprehľadných úsekoch cesty)<br>
praktické je mať cieľové mesto (smer) napísané na tabuľke<br>
ak Vám niekto zastaví, dobre si zapamätajte informácie o vozidle (EČV,
farba, apod.) a venujte od prvej chvíle naozaj dôslednú pozornosť vodičovi
jeho vzhľadu a správaniu, ako aj jeho prípadným spolucestujúcim. Ak je to
možné, sadnite si na zadné sedadlo, aby ste mali dostatočný odstup a
prehľad o vodičovi a v prípade nevhodného správania mohli včas opustiť
vozidlo (ak máte najmenšie podozrenie, požiadajte o zastavenie, napr.
z dôvodov nevoľnosti alebo vykonania osobnej potreby, samozrejme na otvorenom
priestranstve) v každej situácii je zásadne dôležité zachovať
„chladnú“ hlavu, pri pokuse o násilie sa snažte situáciu riešiť (ak
je to možné) útekom na frekventované miesto. Je vhodné mať pri sebe vždy
niečo, čo zintenzívni Vašu obranu (napr. ochranné spreje) Na škodu nie je
naučiť sa zopár základných prvkov zo sebaobrany, ak sa Vám podarí
utiecť, o udalosti podľa možnosti čo najskôr upovedomte políciu. Podľa
možnosti vyvarujte sa autostopu po zotmení<br>
Vodičom, ktorým s miernou úpravou nie sú na škodu vyššie uvedené rady,
nemožno zabrániť v ich vôli vziať k sebe stopárov. Ak sa preto rozhodnú
k sebe na cestu vziať neznámych spoločníkov, mali by byť ostražití a
pozorní, nie menej ako samotní stopári. Rovnako nezabúdať na určitú
zodpovednosť za takýchto neznámych spolucestujúcich.<br>
Šťastnú cestu do cieľa a návrat domov!<br>
<strong>mjr. Mgr. Daniel Džobanik, hovorca KR PZ v Prešove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter