Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Automat na mlieko už aj v Stropkove

Už onedlho si budú môcť obyvatelia Stropkova a okolia naplniť fľaše
čerstvo nadojeným kravským mliekom z automatu. Zariadenie, ktoré je vo
väčšine slovenských miest v súčasnosti samozrejmosťou, nainštalujú
v budove oproti štvorobvodu (nachádza sa v nej opravovňa obuvi Otto
u šustra – pozn. red.) a bude v prevádzke denne od šiestej ráno do
desiatej večer.

„Automat je vybavený 200-litrovou nádržou na mlieko. Každý
deň sa najskôr vypustí nespotrebované mlieko z predošlého dňa, samotná
nádrž aj hadičky, cez ktoré bude pretekať sa umyjú dezinfekčným roztokom
a následne sa nádrž naplní čerstvo nadojeným mliekom, ktoré sa
v automate schladí na štyri stupne,“
opísal postup pri
plnení automatu konateľ EKOPRODUKTU Brusnica s.r.o. MVDr. Martin Ilečko a
doplnil, že mlieko z ich produkcie prechádza pravidelnou veterinárnou
kontrolou.
Ľudia si budú môcť čerstvým mliekom naplniť fľaše po tom, ako do
automatu vhodia mince v určitej hodnote. Za liter zaplatia 50 centov.
V súvislosti s mliečnymi automatmi sa polemizuje o zdravotnej nezávadnosti
nepasterizovaného mlieka. O názor na túto problematiku sme požiadali
riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku MVDr.
Michala Zozuľáka. „Sú určité rizikové skupiny, ako
napríklad malé deti, u ktorých by čerstvo nadojené kravské mlieko mohlo
spôsobiť určité tráviace ťažkosti. Nie z dôvodu zdravotného rizika,
ale v dôsledku jeho stráviteľnosti. Takže v tomto prípade odporúčam
mlieko z automatu pred konzumáciou prevariť. Čo sa týka dospelého
obyvateľstva, nevidím žiadny dôvod na obavy, pretože mlieko je pod stálou
veterinárnou kontrolou. Môj názor je taký, že zdravý človek môže bez
obáv piť čerstvé mlieko rovno z automatu,“
uviedol a
vysvetlil systém kontroly, ktorým sa zabezpečuje kvalita a zdravotná
nezávadnosť mlieka v automatoch. „Každý prvovýrobca, ktorý
chce produkovať takého surové mlieko, musí byť zaregistrovaný na RVPS,
tým pádom spadá pod stálu veterinárnu kontrolu. Mlieko sa pravidelne
dvakrát mesačne kontroluje na celkový počet mikroorganizmov, ktoré súvisia
s hygienou získavania mlieka a na somatické bunky, ktoré súvisia so
zápalom mliečnych žliaz u kráv. Ďalej sa robia vyšetrenia vzoriek mlieka
na cudzorodé látky, ktoré tam nesmú byť. RVPS okrem toho ešte dvakrát
ročne vyšetruje mlieko na Q horúčku. Ide o ochorenie prenosné zo zvieraťa
na človeka. Mlieko, ktoré prešlo všetkými spomínanými vyšetreniami, je
zdravotne úplne nezávadné. Za kvalitu mlieka je zodpovedný jeho producent a
je v jeho záujme, aby produkoval len kvalitné mlieko.“
Na
rozdiel od pasterizovaného mlieka, ktoré kupujeme bežne v obchodoch, sú
v čerstvo nadojenom kravskom zachované všetky jeho cenné zložky, ktoré sa
inak pasterizáciou ničia, musí mať obsah tuku minimálne 3,5 g/l, obsah
bielkovín 3,5 g/l a obsah sacharidov až 4,5 g/l. Ďalšou výhodou je
možnosť jeho ďalšieho domáceho spracovania. Ľudia si z neho môžu
urobiť kyslé mlieko, domáci tvaroh a pod.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter