Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čas predvianočný

<p>V čase vrcholiaceho adventu sme nezabudli na našich starkých a chorých
v troch sociálnych zariadeniach nášho mesta, aby sme im vianočnými
koledami, tancom a vinšmi spríjemnili čas predvianočný a pripomenuli
radosť z príchodu Spasiteľa. Postupne sme navštívili chorých
v stropkovskej nemocnici, klientov v Novom domove a starkých v dennom
stacionári Rímskokatolíckej charity. Pod vedením učiteľov D. Šlangovej,
B. Veselej, G. Vaškovej, L. Matkobišovej a Š. Peráta žiaci svojím
programom vyčarili na tvárach starých mám a otcov úsmev, spomienky, ale aj
malé slzičky. Stretnutie s nimi v Novom domove bolo umocnené aj svätou
omšou, celebrovanou pánom kaplánom Petrom Juraškom a sprevádzanou spevmi
detí. V charite to bola zas prítomnosť nášho pána dekana M. Kyšeľu,
ktorý po vystúpení detí zaželal všetkým požehnané, pokojné a radostné
Vianoce, po družnej debate im udelil požehnanie a s niekoľkými sa vybral na
stropkovské vianočné trhy. Ďakujeme vedeniu týchto zariadení za milé
privítanie a pohostinnosť a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie,
pretože dávať radosť iným niekedy znamená viac, ako ju dostávať.<br>
<strong>MK</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-01/02-predvianocny-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter