Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Armastek organizoval odborný seminár

<p>Minulý štvrtok sa v reprezentačnej sále Kaštieľa uskutočnil seminár
pod záštitou predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov a prodekana
Stavebnej fakulty STU v Bratislave, prof. Ing. Vladimíra Bebka, PhD.,
organizovaný firmou Armastek. Ako prednášajúci prijal pozvanie Ing.
František Girgle z Ústavu betónových a murovaných konštrukcií pri
Vysokej škole technickej v Brne. Na tomto seminári bol po prvýkrát
v Európe predstavený manuál pre stavebnú odbornú verejnosť na navrhovanie
GFRP výstuže do betónových konštrukcií. Tento manuál vytvoril pracovný
tím pod vedením pána profesora Benka. V spoločnej diskusii, ktorá bola
veľmi horlivá, zapájali sa do nej nielen statici, ale aj ostatní zvedavci
z tejto oblasti, sa potvrdilo, že tento materiál má širokú škálu
použitia v stavebníctve, ale aj v ostatných sférach nášho života.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-armastek.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-armastek.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter