Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Areál umelého ihriska čoskoro zrekultivujú

Umelé ihrisko v areáli ZŠ na Mlynskej slúži svojmu účelu od konca
minulého roka a v jarnej časti tam už prebiehajú majstrovské dorastenecké
zápasy o ligové body.

Okolie ihriska však bude potrebné v najbližšom čase zveľadiť.
Stavebné úpravy a ťažké mechanizmy zanechali stopy v areáli ZŠ i pri
neďalekých obytných blokoch. Podľa informácií z MsÚ by mali byť
potrebné úpravy hotové do polovice mája. Dokončený bude chodník zo
zámkovej dlažby popri pavilónoch, nad ihriskom, v priestore pre divákov,
bude osadené zábradlie, pribudnú aj nové schody a plotom bude oddelené
priestranstvo pri jednotlivých pavilónoch. Na západnej strane bude po celej
dĺžke ihriska postavené 6 metrov vysoké sieťové oplotenie a celé okolie
bude zatrávnené. Mesto takisto odstráni všetky terénne nerovnosti
v blízkosti areálu, ktoré vznikli v súvislosti s výstavbou. Správcom
nového športoviska sa na základe rozhodnutia poslancov zastupiteľstva stane
ZŠ Mlynská. Povinnosťou školy tiež bude vypracovanie prevádzkového
poriadku jeho užívania.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter