Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Archeológovia odkrývajú stopy opevnenia stropkovského hradu

Na stropkovskom
námestí prebieha v týchto dňoch druhá etapa archeologického výskumu
niekdajšieho hradného areálu. V júni bola zmapovaná severozápadná časť
opevnenia, teraz sa prieskum zameriava na severné hradby. Pri lokalizácii
archeologických sond sa vychádza z dostupných historických máp a
nákresov, ktoré pochádzajú z 18. storočia.

„Kopeme v miestach, kde nám chýba mapový podklad, pretože
časť mapy, ktorú máme k dispozícii, je roztrhnutá. Napriek tomu musím
povedať, že tentoraz sa nám aj vďaka poznatkom z júnového výskumu
pomerne presne podarilo vytýčiť trasy výkopov a zachytiť hradné murivo.
Postupne sme sa po severnej hradbe dostali k severovýchodnému bastiónu a
ďalej po východnej hradbe k miestam, kde prieskum prebiehal v roku
2006,“
priblížil archeológ Mário Comisso.
Pri severnej hradbe zachytili aj časť hospodárskej budovy hradu, ktorá sa
čiastočne nachádza aj na jeho pláne, na východe odkryli profil hradnej
priekopy. Stopy minulosti dokladujú aj viaceré zaujímavé nálezy – minca
z konca 18. storočia, fragmenty stredovekej keramiky či polychrómne
kachlice. „Do konca októbra plánujeme ukončiť práce
v teréne a predpokladám, že do konca roka predložíme mestu kompletnú
správu o výsledkoch nášho bádania,“
povedal M. Comisso.
Samospráva plánuje už na budúci rok začať s projektovými prípravami
rekonštrukcie zostávajúcej časti námestia. „Podkladom pre
projektantov bude správa z archeologického výskumu. Aj doterajšie zistenia
napovedajú, že máme v Stropkove unikátne historické územie s hradbami,
bohužiaľ roky skryté pod zemou. Máme pred sebou smelý cieľ ich obnovy a
verím, že postupnými krokmi ho aj naplníme,“
uviedol
primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Archeologický výskum je len jednou z mnohých aktivít, ktorými
Stropkovčania dávajú čoraz viac do povedomia históriu svojho mesta.
V posledných rokoch začali organizovať podujatia viažuce sa k prvej
písomnej zmienke, vydali edíciu pamätných predmetov k významným
výročiam Stropkova, pripravujú projekt sprístupnenia kostolnej veže
(súčasti hradného areálu) a v pláne je aj rekonštrukcia exteriéru
tamojšieho kaštieľa.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter