Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Archeologický výskum vojnových hrobov z Prvej svetovej vojny v Turanoch nad Ondavou

Dňa 8. augusta 2017 sa v obci Turany nad
Ondavou začal realizovať archeologický výskum vedený Martinom Bačom
z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave v spolupráci s rodákom obce, Lukášom Rybárom, členom
Katedry všeobecných dejín tej istej inštitúcie. Výskum podporil aj
samotný starosta obce Ján Jakubov.

Podľa dostupných archívnych dokumentov sa na vojnovom cintoríne
v Turanoch nad Ondavou nachádza 29 jednotlivých hrobov a 4 masové šachty.
Celkovo je na cintoríne podľa katastrálneho listu pochovaných 133 vojakov
rakúsko-uhorského pôvodu, no tento počet nemusí byť presný. Mená
pochovaných vojakov v jednotlivých hroboch sú podľa archívnych
evidenčných protokolov identifikovateľné, no totožnosť ostatných
padlých, ktorí sú pochovaní v masových šachtách, nie je známa.
Predmetom archeologického výskumu je lokalizácia vojnových hrobov z Prvej
svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú na vojnovom cintoríne, hneď
v blízkosti civilného cintorína. Lokalizácia týchto vojnových hrobov je
však v súčasnosti náročná, nakoľko údržba cintorína bola podľa
výpovedí miestnych obyvateľov od 70. rokov 20. storočia pravidelne
zanedbávaná a v súčasnosti cintorín predstavuje iba trávnatú plochu, na
ktorej nie možné nájsť žiadne identifikačné znaky hrobov.
Práve z tohto dôvodu archeologický tím na tomto mieste vykopal štyri
sondy, pomocou ktorých sa mu podarilo identifikovať niektoré vojnové hroby a
určiť ich umiestnenie a orientáciu. Dosiahnuté výsledky výskumu budú po
jeho vyhodnotení následne prezentované odbornej aj laickej verejnosti.
Preskúmaná plocha vojnového cintorína sa dočká aj svojej rekonštrukcie.
Starosta obce chce na tomto mieste umiestniť kríž a vojnové hroby obnoviť.
Týmto malým, no významným krokom sa v ďalšej miere prispeje k obnove
prvo-vojnových historických a kultúrnych pamiatok, ktorým sa na Slovensku
doposiaľ nevenuje veľká pozornosť.
Martin Bača, Lukáš Rybár

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter