Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Apríl – mesiac lesov a vtákov

Apríl je mesiac, keď na slovenské územie priletí najviac sťahovavých
vtákov. Sledovanie jarných príletov prispieva k rozširovaniu poznatkov
o vtáctve.

Sťahovavé operence, ktoré sa za teplom odsťahovali do rovníkovej Afriky,
sa k nám vrátia v priebehu apríla až prvej dekády mája. Lastovičky,
belorítky, mucháriky či dážďovníky zdolávajú na ceste domov tisíce
kilometrov.
Mesto Stropkov sa nachádza v údolí rieky Ondava, je súčasťou Nízkych
Beskýd – Ondavskej vrchoviny. Medzi zaujímavé živočíšne druhy v tejto
lokalite určite patria stehlík obyčajný, bocian biely, belorítka
obyčajná, lastovička obyčajná, vrabec poľný, či vrabec domáci, ale aj
žltochvost domový, alebo kanárik poľný.
Najrozšírenejšou lesnou formáciou v okolí Stropkova sú dubovo-hrabové
lesy. V týchto lesných celkoch hniezdia predovšetkým jastrab veľký,
myšiak hôrny, orol krikľavý, ale aj holub hrivnák, či holub plúžik,
pinka obyčajná, sova obyčajná, sojka obyčajná, sýkorka veľká
i sýkorka belasá.
Ak potulkami jarnou prírodou zbadáte vtáka, ktorého predok hlavy od zobáka
až za oči bude jasnočervený, ostatok až do záhlavia a vrchná časť krku
čiernej farby, vrch tela hnedý, vedzte, že ide o stehlíka obyčajného,
ktorý patrí medzi naše obyčajné druhy. Nájsť ich môžeme v ovocných
sadoch, záhradách, pasienkoch, či okolo vrbiny alebo dubiny.
Jastrab veľký je dravý vták, ktorý na Slovensku hniezdi od južných lesov
až po horské lesy. Vyniká svojimi letovými schopnosťami a nerád krúži,
no vďaka širokým krídlam a dlhému chvostu má výborné manévrovacie
schopnosti.
Myšiak hôrny je náš najhojnejší dravec. Najčastejšie sedí na
vyvýšených miestach a zdržiava sa v lesoch, ale býva aj na okrajoch lesov
alebo na poliach. Patrí medzi užitočné dravce, pretože sa väčšinou
živí myšami a hrabošmi.
Každému je dobre známy bocian biely a nemožno si ho zmýliť s nijakým
iným vtákom. Prilieta k nám začiatkom apríla a odlieta koncom augusta,
začiatkom septembra. U nás je zákonom chránený. Nemý vták, ktorý
vydáva zvuk známym klepaním zobáka, keď zvráti hlavu za chrbát.
Práve 1. apríl patrí každoročne vtákom. Prvoaprílová ochranárska
tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju
už v roku 1900 prírodovedec Otto Hermann, ktorý žil a
pôsobil v Brezne. Bol to ornitológ a entomológ, politik, novinár,
archeológ a antropológ. Popri ostatných početných aktivitách bol činný
predovšetkým ako prírodovedec – zoológ európskeho formátu. Bol
priekopníkom ochrany prírody na Slovensku, v Uhorsku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter