Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Antik spustí v Stropkove novú Mestskú televíziu

<p>Rada pre vysielanie a retransmisiu SR udelila na svojom minulotýždňovom
zasadnutí licenciu na digitálne televízne vysielanie Mestskej TV Stropkov pre
spoločnosť Antik s. r. o. Košice. Firma v súčasnosti uvádza do prevádzky
optickú sieť v našom meste. V jej ponuke je okrem vysokorýchlostného
internetu aj telefonovanie a digitálna televízia. Nová televízna stanica
bude súčasťou programového balíka pre zákazníkov Antiku.

<p>„Vysielanie Mestskej TV Stropkov by malo byť spustené
v druhom kvartáli tohto roka a bude dostupná pre všetkých zákazníkov
našich služieb v meste. Táto lokálna televízia, ako už zo samotného
názvu vyplýva, bude poskytovať informácie z rôznych oblastí
spoločenského života súvisiacich s mestom Stropkov. Počet hodín
vysielania bude závisieť od dohodnutej programovej štruktúry, ktorú
pripravujeme v spolupráci s mestskou samosprávou,“
vysvetlil
vedúci oddelenia IPTV spoločnosti Antik Ing. Vlastimil Lakatoš. Výrobu
programu stropkovskej televízie, ako aj ďalších 15 príbuzných mestských
televízií, na ktoré získal Antik licenciu bude zabezpečovať externá
spoločnosť. „Tá prípadne rozhodne o vytvorení, resp.
nevytvorení lokálneho pracoviska v Stropkove,“
doplnil V.
Lakatoš.
V súčasnosti zabezpečuje prenos vysielania stropkovskej televízie
spoločnosť KDS SBD, s. r. o. Obrazový materiál dodáva samospráva a
televíziu prijímajú Stropkovčania napojení na káblové rozvody Bytového
družstva. Ročne stojí prevádzka mestskej televízie zhruba 3 tis. eur.
Prednosta MsÚ Ivan Kleban v tejto súvislosti uviedol, že súčasný model
vysielania bude zachovaný aj po spustení novej televízie Antiku.
„Káblové rozvody patria Bytovému družstvu a mesto dodáva pre
vysielanie videozáznamy z rôznych podujatí. Nie je však najmenší dôvod,
aby sme súčasný stav po príchode novej televízie rušili. K informáciám
sa tak dostane vyšší počet obyvateľov mesta,“
uviedol
prednosta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter