Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ani verejné prerokovanie pyrolýzy Stropkovčanov nepresvedčilo

Necelá tridsiatka ľudí sa minulú stredu zúčastnila na verejnom
prerokovaní projektu spracovania starých pneumatík pyrolýzou.

Napriek tomu, že poslanci MsZ investíciu zastavili a závod sa v Stropkove
stavať nebude, firma KFŠ Delta z Bardejova chce ukončiť celý proces
posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorého súčasťou je
aj verejné prerokovanie projektu. Prítomní Stropkovčania tak opäť
diskutovali so zástupcami spoločností KFŠ Delta a EKOS Plus, ktorá sa
zúčastňuje na procese posudzovania. V úvode prerokovania informoval
technický riaditeľ KFŠ Delta Jaroslav Dlugoš o výsledkoch prieskumu,
ktorý si firma robila v uliciach Stropkova. Priznal, že takmer všetci
oslovení boli proti výstavbe závodu, no zároveň informoval, že až dve
tretiny opýtaných nevedeli čo pyrolýza je. V prezentácii vysvetlil
základné informácie o pyrolýze a zároveň pomenoval základné rozdiely
medzi pyrolýzou a spaľovňou. Treba uviesť, že aj napriek slabej účasti
verejnosti prebiehala medzi zúčastnenými miestami búrlivejšia diskusia a
živý vstup z prerokovania bol odvysielaný aj v regionálnom spravodajstve
STV. V ňom hovorca MsÚ Imrich Makó tlmočil rozhodnutie samosprávy
o zastavení investície.
Zúčastnení Stropkovčania boli s rozhodnutím poslancov stotožnení a aj na
verejnom prerokovaní sa jednoznačne vyslovili proti výstavbe závodu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter