Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Amsu i bývalú Mestskú políciu plánujú búrať

<p>Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva upozornil na komplikovanú
dopravnú situáciu v blízkosti Domu služieb poslanec Michal Sykora
(nezávislý).
Vysvetlil, že značka Zákaz vjazdu umiestnená na
bráne v zadnej časti areálu Domu služieb podľa platnej vyhlášky zakazuje
vjazd všetkým vozidlám. Navrhol, aby tam bola umiestnená dodatková značka
s povolením vjazdu pre majiteľov prevádzok a ich zákazníkov. Dal tiež na
zváženie vybudovanie nového parkoviska na priestranstve za „komunálom“.
Vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas reagoval, že pod značkou sa
nachádza dodatková tabuľa povoľujúca vjazd dopravnej obsluhe. Poslancov
tiež informoval, že celá lokalita od Domu služieb po Hrnčiarsku ulicu by
mala byť v budúcnosti komplexne využitá. V štádiu prípravy sa nachádza
štúdia, ktorá ráta s asanáciou obidvoch domov (Amsa a bývalá Mestská
polícia) a vybudovaním šiestich nových polyfunkčných stavieb. Pribudnúť
by malo aj parkovisko pre 27 áut. Štúdia nového riešenia lokality by mala
byť hotová v septembri a následne by mali byť ponúknuté nové parcely pre
potenciálnych záujemcov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter