Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

AMFO 2009

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Odbor školstva a kultúry
Mestského úradu v Stropkove organizujú regionálnu súťaž AMFO 2009 –
súťaž amatérskej fotografie, ktorá je najstaršou prehliadkou na
Slovensku.

Regionálna súťaž je prvým stupňom celoštátnej súťaže AMFO 2009 a
uskutoční sa vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku v priebehu apríla, pričom uzávierka súťaže je 26. marca.
Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby
amatérskych fotografov Prešovského kraja. Výstavnou prezentáciou zvyšovať
záujem o fotografiu u ľudí všetkých vekových skupín. Súťaže sa
môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení
podľa vekových a formálnych kritérií. Každý súťažiaci môže svoje
diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
Skupina A – AUTORI nad 21 rokov súťažia v kategórii: čiernobiela
fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia fotografií, ktoré
majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min.).
Skupina B – AUTORI do 21 rokov súťažia v kategórii: čiernobiela
fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia fotografií, ktoré
majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min.). Skupina C – AUTORI
do 16 rokov súťažia v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná
fotografia, multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú
dejovú a výtvarnú líniu (3 min.).
Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek
autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná
skupina a kategória, sídlo regionálneho osvetového strediska. Tieto údaje
musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie. Samotný nosič
musí byť označený menom autora a názvom prezentácie. Bližšie informácie
získate na telefónnom čísle 054/ 752 1068, e-mail: pos-zuc@slovanet.sk.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter