Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďalším partnerským mestom Stropkova je ukrajinský Novovolynsk

Mesto Stropkov má v súčasnosti päť partnerských miest, ktorými sú
česká Bílina, poľské mestá Bilgoraj, Ropczyce a Krosno a estónske mesto
Palamuse. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo v stredu, 12. decembra bolo
schválené uzatvorenie zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami
Novovolynsk (Ukrajina) a mestom Stropkov.

Vytvorí sa spolupráca v rôznych sférach sociálno-ekonomického rozvoja
na princípoch vzájomného porozumenia a úcty ku kultúram oboch krajín.
Novovolynsk rovnako ako mesto Stropkov budú podporovať rozvoj cezhraničnej
spolupráce v oblasti osvety a vedy, kultúry i umenia, výmenných pobytov
mládeže, v oblasti turistiky, rekreácie a športu, ale tiež bezpečnosti a
vzájomnej pomoci v prípade živelných katastrof a pohrôm, či iných
odvetvových a spoločných záujmov.
Partnerské mestá budú rozvíjať túto spoluprácu prostredníctvom
bezprostrednej výmeny kontaktov a skúseností v oblasti miestnej samosprávy,
spoločného vypracovania a realizácie projektov s využitím eurofondov,
štátneho rozpočtu a iných finančných inštitúcií. Mestá budú vyvíjať
spoločné iniciatívy v oblasti kultúry, ochrany kultúrneho dedičstva,
športu a turizmu. Od partnerskej spolupráce sa tiež očakáva podporovanie
cezhraničnej spolupráce, výmena skúseností a spoločnej činnosti
v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a prírodného
dedičstva.
„Na rôznych stretnutiach, kultúrno-spoločenského, či
športového charakteru, sme videli možnosť spolupráce štátu a mesta
v Európskej únii i mimo nej. Hoci sa mesto nachádza až pri Lvove, máme
z histórie veľa spoločného,“
povedal O. Brendza a dodal,
že verí, že aj v budúcnosti dokážeme nájsť spôsob a formu spolupráce
na predkladanie projektov na vyšší územný celok, ale aj mimo projektových
vecí ako napríklad kultúra, šport, či umenie. „Verím, že
tejto iniciatíve rozumiete. Je to iniciatíva, ktorej príprava prebieha
minimálne rok. Nechceli sme dávať návrh na schválenie dohody pred
skončením volebného obdobia, pretože sme to nepovažovali za vhodné, preto
sme pristúpili k tomu, že dávame návrh tejto dohody i jej rámce na
schválenie v zastupiteľstve dnes,“
priblížil primátor O.
Brendza.
„Vítam dohodu, ktorú budeme schvaľovať. Podporujem hlavne
spoluprácu medzi bratskými, slovanskými národmi,“
reagoval
poslanec S. Kolcún s tým, že by rád nahliadol do textu návrhu tejto
zmluvy.
Ako O. Brendza vysvetlil, text zmluvy nie je potrebné predkladať do
zastupiteľstva. Dôvodové správy, ktoré sa predkladajú poslancom obsahujú
základné zmluvné podmienky. Dôvodová správa obsahuje len tú oblasť,
ktorá vychádza zo zmluvy a je samozrejme vypovedateľná z každej strany.
„Nepovažovali sme však za potrebné predkladať návrh zmluvy
každému poslancovi osobitne,“
reagoval O. Brendza.
Primátor vidí príležitosť v realizácii projektov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
ENI, ktorého cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia,
Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťou s oprávnenými územiami
členských štátov EÚ. Spolupráca bude tiež pozitívne vplývať aj na
vytváranie pracovných kontaktov medzi predstaviteľmi podnikateľskej sféry,
či pri výmene mládeže a realizácie spoločných mládežníckych
projektov.
Poslanci schválili partnerskú zmluvu jednohlasne.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter