Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ďalšie projekty v rámci pomoci sociálne slabším rodinám

<p>Letné tábory pre deti predstavovali začiatok projektu pomoci sociálne
slabším rodinám. Pokračovaním projektu sú rekreačné pobyty pre rodiny
s nezaopatrenými deťmi a sústredenie pre záujmové a športové združenia
zamerané na prácu s deťmi a mládežou.</p>

<p>Aj v tejto časti projektu je základným cieľom pomoc sociálne slabším
rodinám a deťom. Rodiny s nezaopatrenými deťmi si môžu užiť pár dní
oddychu alebo záujmové združenia rozvíjať svoju záujmovú činnosť
v šiestich štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR zdarma.
Krátkodobé pobyty je možné využiť už od konca októbra. Ide o pobyty
v dĺžke štyri až sedem dní. Štát hradí ubytovanie a plnú penziu,
dopravu si každá rodina alebo organizácia platí sama. Pre záujemcov, ktorí
spĺňajú podmienky, MV SR predbežne vyhradilo kapacitu približne 12 tisíc
prenocovaní na pol roka vopred.<br>
<strong>Rodinné pobyty</strong><br>
Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej
domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje
1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé
školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí riadne
plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo
prihlásené.<br>
Stačí, ak si rodina vyzdvihne žiadosť o pobyt na obecnom/mestskom úrade,
okresnom úrade alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môže si ju
tiež stiahnuť z webovej stránky MV SR. Môžu si vybrať ľubovoľné
zariadenie a termín, ktorý im vyhovuje. Vyplnenú a podpísanú žiadosť
zašlú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného
k jeho trvalému bydlisku. Príslušné rekreačné zariadenie bude
kontaktovať rodiny, ktorým bol bezplatný poukaz pridelený. V prípade, že
počet žiadostí na daný termín presiahne kapacitné možnosti rekreačného
zariadenia, výber rekreantov bude uskutočnený žrebovaním.<br>
<strong>Záujmové a športové združenia</strong><br>
Ide o podporu rozvoja detí a mládeže, ktoré v rámci voľnočasových
aktivít vykonávajú niektorú z výchovno-vzdelávacej, záujmovej, umeleckej
alebo športovej činnosti. Ministerstvo vnútra SR ponúka možnosť ubytovania
a celodennej stravy zdarma pre organizácie, ktoré sa venujú deťom vo veku od
6 do 19 rokov. Pobyty majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky
zameraného sústredenia ako sú športové a umelecké sústredenia, kreatívne
dielne a workshopy, mimoškolské vzdelávacie aktivity a pod. (základné
umelecké školy, centrá voľného času, športové kluby, tanečné školy
či folklórne súbory).<br>
Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický, odborný či zdravotnícky
personál ani materiál na činnosť. Tie si organizátor zabezpečuje na
vlastné náklady. žiadosti je potrebné adresovať na Ministerstvo vnútra SR
alebo poslať mailom na adresu: <a
href=“mailto:pobyty&amp;#64;minv.sk“>pobyty&amp;#64;<!—->minv.sk</a>. V prípade, že
počet žiadostí presiahne kapacitné možnosti, budú pri výbere
uprednostnené organizácie pôsobiace v regiónoch s najvyššou mierou
evidovanej nezamestnanosti a najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktoré
spĺňa podmienky nároku na dávky v hmotnej núdzi.<br>
V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať na bezplatné telefónne
číslo 0800/222 222 alebo si vyhľadať bližšie informácie na <a
href="http://www.minv.sk">www.minv.sk</a>.<br>
<strong>Andrea Dobiášová, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter