Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďakujeme, Stropkovčania!

<p>Vážení Stropkovčania, po viac ako mesiaci vášho úsilia sa podarilo
naplniť spoločný cieľ a vyhrať pre naše deti ihrisko žihadielko.
V našom meste tak spoločnosť Lidl postaví nové detské ihrisko v hodnote
87 tisíc eur. Vďaka vašim 132285 hlasom sme dokázali zvíťaziť
v kategórii miest od 10 000 do 14 999 obyvateľov. Za nami skončila Myjava
i susedný Svidník. Spomedzi 96 miest v rámci Slovenska sme dosiahli
štvrtý najvyšší počet hlasov. Stropkovčania sa dokázali mobilizovať,
spojiť pre dobrú vec a výsledok je úžasný. Sme jediným mestom na východe
Slovenska, kde sa to podarilo. Všetkým hlasujúcim patrí veľké poďakovanie
vedenia samosprávy. V tomto týždni nás čaká osobné stretnutie so
zástupcami spoločnosti Lidl, kde dohodneme ďalšie detaily realizácie
projektu. O podrobnostiach výstavby vás budeme priebežne informovať na
sociálnych sieťach, internetovej stránke mesta i na stránkach novín.<br>
Svoje poďakovanie chcem adresovať aj zástupcom cirkví, riaditeľom škôl,
stropkovským zamestnávateľom i našim rodákom, ktorí zmobilizovali
široký okruh ľudí hlasujúcich za naše mesto. Aj vďaka ich iniciatíve a
nezištnej pomoci sme dokázali zvíťaziť. Zároveň chcem všetkých
ubezpečiť, že samospráva urobí všetko pre bezproblémovú realizáciu
projektu a po jeho dokončení prijmeme opatrenia, aby v budúcnosti
nedochádzalo k poškodzovaniu jednotlivých prvkov i okolia nového
ihriska.<br>
<strong>Ondrej Brendza, primátor mesta</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-lidl-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-lidl-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter