Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďakujeme

<p>13. november je vyhlásený za Deň nevidiacich. Celý tento deň je
slávnostný pre nás všetkých, ale hlavne pre nevidiacich. Je to deň, kedy
sa viac zamýšľame nad osudom tých, ktorí sú nevidiaci už od narodenia
alebo stratili zrak nejakou nešťastnou náhodou. Ale prečo na nich myslieť
len v tento deň, veď oni sú medzi nami stále, stále potrebujú našu
pomoc, podporu, pochopenie a porozumenie. A preto pochopeniu a podpore
určitých ľudí mohli členovia ZO ÚNSS vo Svidníku, ktorí združujú
členov Svidníckeho a Stropkovského okresu, osláviť tento deň v príjemnom
prostredí hotela Hoges dňa 15. 11. 2011. Vďaka patrí Mironovi
Krajkovičovi a celému jeho personálu za ochotu a vychádzanie nám
v ústrety pri organizovaní tejto našej oslavy Dňa nevidiacich. Veľká
vďaka patrí majiteľovi reštaurácie Delta v Stropkove Jaroslavovi
Krajkovičovi, majiteľovi pekárne v Šandale pánovi Maťašovi, vedúcemu
cukrárne v Stropkove pánovi Bujdošovi, pekárni v Mlynárovciach, že boli
takí ochotní a prispeli nám na tento deň. Ďakujeme. Touto cestou
vyslovujeme poďakovanie aj za spríjemnenie nášho sviatku skupine Tropar a to
Márii Labikovej a Miroslavovi Humenikovi.
Výbor ZO Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter