Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania pandemických opatrení

Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji

Polícia intenzívne kontroluje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky prostredníctvom všetkých služieb Policajného zboru. Do kontrol sú zapojení aj policajti v civilnom odeve. Intenzívne náhodné kontroly karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenska cez vnútorné hranice budú  pokračovať aj najbližšie dve soboty.

Policajti naďalej dohliadajú aj na nerušený priebeh vakcinácie

Pri kontrolách sa zameriavajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú vstupy do nákupných stredísk, reštauračných zariadení, prevádzok a podobne. Úzko spolupracujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR a poskytujú potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.
Každý prípad nedodržania uznesení vlády SR, resp. platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, posudzujú individuálne.

Výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení od 28. novembra do 5. decembra 2021
V 48. týždni skontrolovalo 13 869 policajtov takmer 44 000 osôb, zistili 1 777 priestupkov s deliktov, z toho:
porušenie lekárom stanovenej karantény: 11
porušenie povinnosti nosenia rúšok: 215
porušenia zákazu otvorenia prevádzok: 12
porušenia zákazu vychádzania 1 539
Policajti napomenuli 439 osôb, uložili 1 131 pokút, 67 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a 140 prípadov je ešte v riešení.

Výsledky od začiatku roka

Od začiatku roka do  5. 12. 2021 polícia zaznamenala 70 003 priestupkov a deliktov, ktoré boli riešené v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení:
porušenie lekárom stanovenej karantény: 1 791
porušenie povinnosti nosenia rúšok: 21 470
porušenia zákazu otvorenia prevádzok: 166
porušenia zákazu vychádzania 46 573
priestupky na úseku zdravotníctva v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji: 3
V blokovom konaní policajti vybavili 51 696 prípadov, napomenutím viac ako 8 943 prípadov, 6 617 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ďalších 2 747 prípadov je ešte v riešení.
Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (13 402), Košickom (10 166) a Banskobystrickom (9 483), najmenej v Trenčianskom (6 047) a Nitrianskom kraji (7 204).

-ts-
Zdroj: www.minv.sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter