Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okresoch Svidník a Stropkov

V okrese Svidník sme v 47. k.t. zaznamenali pokles chorobnosti na ARO a
CHPO o 16,6% oproti 46. k.t. Celková chorobnosť bola 2 873,9/100 000 obyv.
Najvyššia bola vo vekovej kategórii 6-14 rokov 9264,2/100 000 obyv. Vo
vekových kategóriách:15 – 19 rokov 5932,2/100 000 obyv. a 0 –
5 rokov 5 415,0 /100 000 obyv.

V okrese Stropkov sme v 47. k.t. zaznamenali pokles chorobnosti o 22,6 %
na ARO a CHPO oproti 46. k. t. Celková chorobnosť bola 2097,3/100 000 obyv.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov
5 661,5/100 000 obyv. Vo vekových kategóriách: 6 – 14 rokov
4 387,8/100 000 obyv. a u 0 – 5 rokov chorobnosť 3 491,3/100 000
obyv.
V tomto kalendárnom týždni bolo prerušené vyučovanie v okrese Svidník
v 6 MŠ, 4 ZŠ a 1 SŠ z dôvodu vysokej chorobnosti. V okrese Stropkov
bol prerušený vyučovací proces v 3 MŠ, 4 ZŠ a 1 SŠ.
Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach za účelom zamedzenia výskytu
viróz ako nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Svidník, n.o. naďalej
pretrváva.
MVDr. Viera Michališinová, MPH, odd. epidemiológie, RÚVZ
Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter