Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktivity mestskej časti Stropkov-Bokša: Chceme vybudovať miesto prospešné pre všetkých

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Výsledkom činnosti
aktivistov za mestskú časť Bokša už nie sú len činnosťou v rámci ich
voľného času. Ján Berík a Igor Bujdoš majú reálne predstavy, ako sa dá
zlepšiť nielen spoločenský život v tejto mestskej časti, širokej
verejnosti, ale predovšetkým rozvoj a skultúrnenie prostredia ihriska
v rámci Oddychovej zóny Bokša. Majú za sebou už niekoľko úspešných
podujatí, akcií a projektov, ktoré Bokšania a občania Stropkova privítali
a mali pozitívne odozvy. Ako nám povedal Igor Bujdoš, všetko to začalo
myšlienkou združovať komunitu a pozdvihnúť
kultúrno-spoločenský život.</p>

<p><strong><em>„Keď sme začínali, riešili sme to len ako aktivisti. Bolo
potrebné, aby sme sa posunuli vyššie, preto sme začali rozmýšľať, že
založíme občianske združenie, ktorým by sme zastrešili naše aktivity.
V našej mestskej časti funguje Športový klub Bokša, ktorý má formu
občianskeho združenia, má všetky stanovy a štruktúru, tak sme sa pripojili
k nemu,“</em></strong> objasnil. Pripojením sa k športovému klubu
aktivisti získali možnosť lepšie sa pohybovať na úradoch, čo bolo pred
tým komplikované. <strong><em>„Tento status sme využili hlavne pri
organizácii pár akcií, ktoré sme predtým robili takpovediac na vlastnú
päsť. Otvorili sa nám možnosti a priestor na podávanie
projektov.“</em></strong><br>
Medzi prvé akcie, ktoré sa organizovali, patrí popoludnie počas odpustovej
slávnosti v Bokši. Rok čo rok sa toto podujatie zlepšuje.
<strong><em>„Vždy sa hasí horiace auto, hrá sa futbal, maľuje sa na
chodník, deti sa majú možnosť voziť na koči ťahanom koňmi alebo sa
vyskákať v trampolín a nikdy nechýba ani kultúrny program, či sú to deti
z materskej škôlky, základnej umeleckej školy, zbor či pozvaná hudobná
skupina,“</em></strong> objasnil nám Ján Berík. <strong><em>„K ďalším
akciám patrili napríklad cyklopreteky, Prvý máj, Heligonka alebo Bokšanský
ples. Snažíme sa všetky tieto akcie nejakým spôsobom vylepšovať a
dopĺňať. Minulého roku sa síce Heligonka neuskutočnila, ale veríme, že
tohto roku sa nám ju podarí zorganizovať aspoň tak dobre ako minulé dva
ročníky.“</em></strong> Čo sa týka Oddychovej zóny, ktorá je
sústredená v priestore futbalového ihriska dvojica má na pláne vybudovať
komplexný priestor pre širokú verejnosť. <strong><em>„Od cirkvi sme
priestor získali do dlhodobého prenájmu. Každý bokšanské ihrisko pozná,
preto sme sa zamerali práve naň. Za pomoci Orange nadácii sa nám podarilo
vybudovať veľký altán. Bol to náš prvý podaný projekt, ktorý sa nám
podarilo zrealizovať. Teší nás aj skutočnosť, že sme sa pri práci
stretli so záujmom a nebol to len výstrel naslepo,“</em></strong> dodáva
Igor Bujdoš. V súčasnosti sa na ihrisku nachádza aj elektrická prípojka,
ktorá bola vybudovaná v lete 2015. V jari tohto roka sa k prístrešku a
prípojke pridá aj grilovacie miesto, vyhlasované cez Griluj s Kozlom.
V súvislosti s ďalším rozvojom Oddychovej zóny sa dvojica snaží
sledovať výzvy firiem, spoločností a podávať projekty. <strong><em>„Dali
sme si urobiť vizualizáciu zóny, čo všetko tam chceme a môžeme urobiť.
Chceme vybudovať miesto prospešné pre všetkých. Počas roka sa zapájame
približne do piatich, šiestich projektov. V rámci projektu Zelené oázy,
ktorý sme podali a momentálne čakáme na vyjadrenie očakávame zlepšenie
prístupu na ihrisko. Prioritou je predovšetkým vybudovanie chodníkov a
bezbariérového prístupu. Hneď oproti je škôlka, chodia sa tam hrať aj
deti z okolia, bola by škoda, aby to ostalo v takom stave, akom to je teraz.
Aby sme sa zmestili medzi kritériá, museli sme hľadať a osloviť niekoľko
skupín. Dali sme tak najavo, že nezáleží len na nás, ale pozornosť
sústredíme aj na ostatných.“</em></strong> Okrem tohto projektu majú
rozpracovaný aj projekt na rozsiahle pohybové ihrisko, určené všetkým
vekovým kategóriám. <strong><em>„Máme plán urobiť ihrisko pre
všetkých, od tých najmenších až po seniorov. Našli sme firmu, ktorá
ponúka realizáciu takýchto workoutových zariadení, s ktorou sa nám
podarilo dohodnúť na veľmi dobrej cenovej relácii. Teraz si už len musíme
odsledovať výzvu, ktorá bude zameraná na oddychové miesta a
ihriská,“</em></strong> vysvetlil Ján Berík. Celé ihrisko má byť
otvorený oddychový komplex pre širokú verejnosť. Najväčším cieľom
aktivistov za Športový klub Bokša je realizácia otvoreného multifunkčné
ihriska, detského ihriska a volejbalového ihriska. <strong><em>„V prípade
volejbalového ihriska môžeme povedať, že toto leto už bude hotové. Rodiny
s deťmi, mladí a verejnosť bude mať kde tráviť voľný čas, či už
aktívne pri športe alebo pri posedení s priateľmi. Kým sa nám podarí
všetko urobiť tak, ako si to predstavujeme my, čaká nás ešte dlhá cesta,
ale do dôchodku to stihneme,“</em></strong> smeje sa dvojica.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/07-boksa-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter