Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktivita poslanca M. Jakubova priniesla výsledky

<h3>Na záchranu vleku sa
podarilo získať 2500 eur

Problematiku záchrany lyžiarskeho športu v Stropkove viackrát
prezentoval na rokovaniach zastupiteľstva poslanec Martin Jakubov (KDH). Vo
svojich vystúpeniach upozorňoval na fakt, že sfunkčnenie menšieho vleku je
podmienené pre mesto prijateľnými finančnými nákladmi a odporučil
hľadať spôsob ako potrebné peniaze zohnať.

<p>„Som presvedčený, že popri ostatných športoch by malo
mesto podporovať aj lyžovanie. V Stropkove má 40-ročnú tradíciu a bola by
škoda, aby sme ho odsúdili na zánik. Je smutné, že kým v iných mestách
jestvujúce športoviská zveľaďujú, my na tie naše niekedy zabúdame alebo
nechávame zanikať,“
vysvetlil M. Jakubov. Najmä rodiny
s menšími deťmi by podľa neho mali na lyžiarskom vleku ideálne podmienky
pre lyžovačku, a to doslova iba na skok od domova. Nie všetci totiž majú
možnosť cestovať do vzdialenejších stredísk. „Na našom
svahu sa učili lyžovať aj moje deti, preto z vlastnej skúsenosti viem, že
pri dobrých snehových podmienkach je takýto svah postačujúci. Takisto tu
máme mladých lyžiarov, ktorí musia na tréningy dochádzať na Regetovku,
Medvedie, Novú Polianku alebo iných stredísk, čo je časovo i finančne
náročné. Treba preto hľadať spôsob, ako opätovne oživiť lyžiarsky
areál v našom meste.“

M. Jakubov sa nedávno s prosbou o pomoc obrátil na RNDr. Jozefa Marčišina,
prevádzkového riaditeľa spoločnosti Alpha Medical, a. s., ktorá
v Stropkove prevádzkuje jedno z najväčších biochemických laboratórií
na Slovensku. Ten mu spoločne s manželkou Mgr. Máriou Marčišinovou,
vedúcou pracovníčkou laboratória Alpha Medical v Stropkove, sprostredkoval
stretnutie s generálnym riaditeľom firmy Ing. Petrom Lednickým, ktorý
stropkovskému poslancovi finančnú pomoc okamžite prisľúbil. Nedávno tak
vďaka iniciatíve M. Jakubova prišlo na účet TJ Slávia 2500 eur.
„V prvom rade chcem pánovi generálnemu riaditeľovi, ako aj
celému topmanažmentu spoločnosti Alpha Medical poďakovať za promptnú
pomoc. Ich prístupom a pochopením k mojej prosbe som bol veľmi príjemne
prekvapený. Napriek tomu, že k nášmu mestu nemajú žiaden priamy vzťah,
s finančnou pomocou neváhali ani chvíľu. Tieto peniaze výrazným spôsobom
pomôžu sfunkčniť jestvujúci vlek, vďaka čomu bude mať hlavne mladšia
stropkovská generácia možnosť zalyžovať si aj doma. Veľmi by ma
potešilo, ak by sa podobným spôsobom podarilo získať ďalšie peniaze na
kompletnú rekonštrukciu malého vleku,“
povedal M. Jakubov,
pričom verí, že osud lyžiarskeho areálu nebude ľahostajný ani ďalším
subjektom priamo či nepriamo spätým so Stropkovom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter