Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako zvládnuť obťažovanie po telefóne

<p>Telefón sa pre mnohých z nás stal neodmysliteľnou súčasťou nášho
života. 24 hodín sme k dispozícii, môžeme sa telefonicky spojiť
s hocikým na celom svete. Telefonovanie však prináša aj tienisté stránky.
Obťažovanie cez telefón, vyhrážky, sexuálne obťažovanie cez telefón,
alebo len nekonečné vyzváňanie. Vo svete sa tento fenomén označuje ako
„telefónny teror“. Rozoznávame štyri základné varianty telefónneho
obťažovania:</p>

<p><strong>1. Obscénne telefonáty.</strong> Telefonista sa prejavuje ako
verbálny „erotik“. Hovorí o sexe, spravidla chce vzbudiť poslušnosť a
prinútiť volanú ženu (niekedy aj dieťa) k autoerotickým praktikám.
Môže sa predstaviť ako lekár (gynekológ), uvedie vymyslené meno a pridá
k tomu niekoľko odborných lekárskych výrazov. Klame svoju obeť tým, že
vykonáva „diagnózu na diaľku“. Nebezpečná situácia pre obeť vzniká
vtedy, keď páchateľ používa skutočné údaje z lekárskych záznamov
svojej obete, ktoré získal krádežou. Vo väčšine prípadov je páchateľom
muž.<br>
<strong>2. Katastrofické telefonáty.</strong> Podstatou týchto telefonátov
je oznámenie smutnej správy. Volajúci sa vyžíva v tom, že informuje
o nešťastí, ktoré sa údajne stalo blízkemu človeku obete. Účelom
hororového telefonátu je vydesiť obeť a vyvolať u nej strach. Páchateľ
vystupuje ako posol hrozivých správ. Niekedy sa telefonista neuspokojí len
s oznámením smutnej správy, ale snaží sa obeť prinútiť k určitému
chovaniu. Spravidla sú to nezmyselné a deštruktívne inštrukcie.<br>
<strong>3. Výhražné telefonáty.</strong> Páchateľ sa pasuje do úlohy
„sudcu hriešnikov“. Telefonuje osobám, ktoré sa v jeho predstavách
niečím previnili, sú príčinou určitých problémov. Obsahom týchto
telefonátov bývajú rôzne urážky, vyhrážky a pod. K anonymnému
telefonickému nátlaku sa môže uchýliť napr. majiteľ domu, aby sa zbavil
nepohodlných nájomníkov a pod.<br>
<strong>4. Kontrolné telefonáty.</strong> Volajúci funguje ako kontrolór,
ktorý si preveruje miesta pobytu obete. Kontrolné telefonáty sa často
vyskytujú na pozadí konfliktných partnerských vzťahov a rozchodov. Na
rozdiel od ostatných typov obťažovaní cez telefón nie je kontrolné
telefonovanie výlučne mužskou záležitosťou.<br>
<strong>Kto sa skrýva za telefonickým terorom?</strong><br>
Typický páchateľ telefónneho obťažovania býva slabá až slabošská
povaha, plná vnútorných zábran a neistôt s nápadne zníženým
sebavedomím. Sú to outsideri spoločnosti, neobľúbení a nezaujímaví,
ktorým chýba pozitívne myslenie. Pomocou ekonomicky a fyzicky nenáročnej
agresie cez telefón sa zmení ich nepriaznivá situácia na krátku dobu na
príjemné životné naladenie. V skutočných vzťahoch je páchateľ
zvyknutý ustupovať a poslúchať, cez telefónne obťažovanie sa dostáva do
pozície, kde on riadi niekoho druhého a má ho pod kontrolou. Nemusí sa
obávať, že jeho klamstvo bude odhalené, pretože obeť sa nemôže brániť
rovnocenným spôsobom. Chýbajúci očný kontakt uľahčuje akékoľvek
obťažovanie cez telefón, pomáha páchateľovi a oslabuje obeť.<br>
<strong>Sú páchatelia telefónneho obťažovania nebezpeční?</strong><br>
Obťažovanie cez telefón môže spôsobiť ťažké psychické poruchy a
výrazne narušiť kvalitu života. Telefónny teror nekončí zavesením
slúchadla. Páchateľ má totiž život obete v určitom zmysle pod kontrolou.
V prípade, že zazvoní telefón, obeť sa zľakne. Pocit bezmocnosti
vyvoláva hlavne to, že volajúci vie o vás skoro všetko a vy o ňom
neviete nič, ani jeho meno. Keď sa k tomu pridajú vyhrážky, cíti sa obeť
extrémne ohrozená a vydaná napospas neznámemu. Obeť sa sťažuje na
dlhodobé následky, aj keď už medzitým obťažovanie cez telefón skončilo.
Prípad, že by sa páchateľ objavil v byte a použil proti obeti fyzické
násilie sa nevyskytol.<br>
<strong>Ako sa brániť obťažovaniu cez telefón?</strong><br>
Odporúčame aktívnu obranu. Ide o to, aby sme neprijali vnútenú úlohu
zastrašenej a do kúta zatlačenej obete, ale zaujali pozíciu aktívneho
partnera telefónneho hovoru. Pripravte si pre volajúceho vhodnú repliku a bez
váhania ju použite. Páchateľ čerpá svoju odvahu a drzosť zo strachu a
pasivity obete. Ak však obeť nereaguje tak, ako páchateľ predpokladá,
stráca sa jeho odvaha a sám zažíva šok. Očakávaná reakcia obete sa
nedostavila. Páchateľ na túto situáciu nie je pripravený, a preto obyčajne
sám položí telefónne slúchadlo.<br>
Ak obťažovanie cez telefón napriek tomu pokračuje, kontaktujte políciu.
Páchateľ môže spáchať takýmto spôsobom závažný trestný čin napr.
vydieranie, hrubý nátlak, ohováranie, šírenie poplašnej správy a pod.
Polícia má v súčasnosti dostatok technických prostriedkov na vypátranie
takého telefonistu.<br>
<strong>plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter