Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako dopadne pôrodnica pod Duklou?

O jej osude sa bude
naďalej rokovať tento týždeň!

Svet zdravia 16. januára 2018 zverejnil informáciu o zrušení
pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia vo svidníckej nemocnici ku koncu
januára. Ako dôvod ukončenia jej činnosti má byť nedostatok atestovaných
lekárov.
Ak by k zrušeniu spomínaného oddelenia naozaj prišlo, región pod Duklou by
tak po 66 rokoch prišiel o momentálne jedinú pôrodnicu, keďže
v Stropkove bola zrušená ešte pred rokom 1982.

Svidnícka nemocnica by tak po novom zabezpečovala pre pacientky prevádzku
gynekologickej ambulancie a jednodňovú gynekologickú starostlivosť,
v podobe mini invazívnych zákrokov, napr. hysteroskopia, kyretáže alebo
laparoskopické zákroky.
Čo sa týka budúcich mamičiek nemocnica uviedla, že im v prípade záujmu
poskytne bezplatnú dopravu sanitnými vozidlami do inej pôrodnice Sveta
zdravia, ktoré má na východe Slovenska.
Medializované fakty o zrušení pôrodnice vo Svidníku, spádovou pre okresy
Svidník a Stropkov, v prvom rade pohoršili verejnosť, ktorá sa aj za pomoci
zástupcov jednotlivých miest a poslancov PSK rozhodla zmobilizovať a proti
tomuto plánovanému opatreniu zakročiť.

Situácia sa zhoršila koncom roka
Aj keď svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v krízovom personálnom režime, problém
s nedostatkom atestovaných gynekológov definitívne vyvrcholil v závere
roka, keď posledný lekár na plný úväzok podal výpoveď. Kvôli týmto
skutočnostiam bolo vedenie nemocnice nútené prijať rozhodnutie, na základe
ktorého nebude činnosť pôrodníckej a novorodeneckej časti od februára
2018 v nemocnici zabezpečená. „Problém s personálnym
zabezpečením sme avizovali už v lete. Žiaľ, ani s podporou
predstaviteľov mesta a kraja sa nám nepodarilo zabezpečiť nových
atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné ďalej prevádzkovať
pôrodnícke oddelenie. Navyše pokles počtu pôrodov nepomohli zvrátiť ani
naše investície do modernizácie a marketingová podpora. Ich počet za rok
2017 dosiahol hodnotu 352, čo je o 24 pôrodov menej ako v roku 2016. Je
nám to úprimne ľúto, ale v týchto podmienkach už nemožno hovoriť
o rozvoji kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre novorodencov a
ich matky,“
vysvetlil v oficiálnom stanovisku riaditeľ
nemocnice Svet zdravia Svidník Eugen Lešo. Taktiež doplnil, že od lekárov,
s ktorými na čiastočné úväzky spolupracovali doteraz, majú prísľub
pomoci poskytovať ženám najčastejšie gynekologické výkony. S dotknutými
zamestnancami bude vedenie nemocnice hľadať možnosti ich ďalšieho
uplatnenia.
Generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia
Vladimír Dvorový zdôraznil, že Svet zdravia je pripravený postarať sa vo
svojej sieti pôrodníc o budúce rodičky z priľahlého regiónu.
„Ak budú navštevovať našu ambulanciu a následne sa rozhodnú
pre pôrod na jednom z našich moderných pracovísk v Humennom, vo Vranove
nad Topľou alebo v novej michalovskej nemocnici, v pracovný deň im
zabezpečíme bezplatnú dopravu našimi sanitnými vozidlami,“

uviedol V. Dvorový.
Celkový počet pôrodov v nemocniciach, ktoré sú v sieti Svet zdravia,
vlani stúpol. Zatiaľ čo v roku 2016 ich bolo spolu 9 640, minulý rok sa
ich počet zvýšil na 10 616 (údaj za rok 2017 zahŕňa aj topoľčiansku
nemocnicu, ktorá je v sieti Svet zdravia od apríla minulého roka).
Najvyšší počet pôrodov zaznamenali pôrodnice v Spišskej Novej Vsi
(1 285), Galante (1 280) a v Rimavskej Sobote (1 215).

Čo na situáciu hovorí minister?
18. január priniesol rokovanie o osude pôrodnice s ministrom zdravotníctva
Tomášom Druckerom, vedením a prevádzkovateľom nemocnice. Zo strany
nemocnice je o prípadnom zrušení a riešeniach ochota rokovať.
Minister rušenie pôrodnice nepovažuje za dobré riešenie vzhľadom na
kľúčové postavenie regionálnej nemocnice a spádovej oblasti.
„Počet pôrodov nie je pomerne významný, avšak s ohľadom na
geografické umiestnenie nemocnice a spádovú oblasť existuje priestor na rast
a preto si myslím, že má vecné opodstatnenie,“
uviedol T.
Drucker. Ďalej avizoval, že vníma aj fakt, že svidnícka nemocnica má
nedostatok atestovaných lekárov, avšak verí, že manažment nemocnice
navrhne riešenia, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti
pacientom aj v tomto regióne. V nutnom prípade je podľa slov ministra
rezort zdravotníctva pripravený pomôcť aj s personálnymi kapacitami.
„Takisto mám prísľub od ministra vnútra, že by prípadne
vedeli vypomôcť aj lekári z jeho rezortu,“
povedal T.
Drucker.
Ďalšie rokovania o zrušení alebo zachovaní sa majú uskutočniť
v priebehu tohto týždňa.

Proti zrušeniu spustili petičnú akciu
Ako sme spomínali v úvode, informácie o zrušení vyvolali vo verejnosti
pohoršenie, načo sa rozhodli nespokojní občania a rodáci okresov Svidník a
Stropkov reagovať podporením spustenej a prebiehajúcej petície
Zachráňme pôrodnicu, ktorej iniciátorom bol poslanec PSK za
Svidník Ján Vook. Podporiť petíciu svojím podpisom je možné do
31.januára 2018 v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo
Svidníku, na Mestskom úrade v Stropkove a na ďalších miestach, o ktorých
bude verejnosť informovaná prostredníctvom internetového portálu mesta a
sociálnej siete.
„My, občania okresov Svidník a Stropkov, protestujeme proti
ohlásenému zrušeniu Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm.
generála L. Svobodu Svidník, a.s., a svojím podpisom podporujeme snahu za
zachovanie tohto oddelenia – pôrodnice vo Svidníku,“

uvádza sa v petícii.Okrem Jána Vooka sa za spustenie petície postavili aj
viceprimátor Svidníka a krajský poslanec Peter Pilip, krajský poslanec za
okres Svidník Ján Hirčko, lekár a krajský poslanec za okres Stropkov Martin
Jakubov, primátor Giraltoviec a predseda Regionálneho združenia miest a obcí
Ján Rubis, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Pavel Olejár,
gynekológ zo Stropkova Michal Smaržík a starosta Kurimky, zároveň člen
dozornej rady svidníckej nemocnice Ján Božík.

Piatkové rokovanie zástupcov regiónu
Posledný pracovný deň minulého týždňa na pôde Mestského úradu vo
Svidníku priniesol stretnutie primátorov Svidníka Jána Holodňáka,
Stropkova Ondreja Brendzu, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča, župných
poslancov okresu Svidník Jána Hirčka, Jána Vooka, Petra Pilipa a okresu
Stropkov Dušana Lukáča. Okrem spomenutých, stretnutie podporili aj primátor
Giraltoviec Ján Rubis a poslanec PSK Martin Jakubov, ktorí sa ho nemohli
osobne zúčastniť.
Výsledok rokovania prítomných i zo stretnutia ospravedlnených členov je
však jednoznačný. Všetci menovaní sa zhodli na ďalšom spoločnom
presadzovaní zachovania dotknutého oddelenia a vynaložení maximálneho
úsilia za jeho udržanie v takom rozsahu, ako to bolo doteraz. Taktiež
pozitívne ocenili snahu ministra vnútra Róberta Kaliňáka a ministra
zdravotníctva Tomáša Druckera a ich pomoc pri zachovaní pôrodnice vo
Svidníku.
Ostáva veriť, že podniknuté kroky a nasledujúce rokovania prinesú
požadovaný výsledok a podarí sa zachovať svidnícku pôrodnicu ako aj
stabilizovať personálne obsadenie oddelenia.

Nemocnica sa snaží napredovať i v iných oblastiach
Dobrou správou je, že nemocnica napreduje v ostatných oblastiach. Podarilo
sa jej získať novú atestovanú anestéziologičku z Česka, v krátkom
čase chce posilniť aj chirurgický tím a v najbližších dňoch oficiálne
otvoriť novú diabetologickú ambulanciu. „Hoci svidnícky
región má dlhodobo demografické a migračné problémy, Svet zdravia nikdy
svojím konaním nespochybnil význam a perspektívu tejto nemocnice. Dôkazom
sú zrealizované investície, ktoré od roka 2012 dosiahli výšku takmer
3,8 milióna eur,“
spresnil Vladimír Dvorový. Nový
počítačový tomograf, nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti, nová psychiatrická liečebňa, obnovená
neurológia, zrekonštruované ďalšie oddelenia, nové tepelné hospodárstvo,
operačné sály alebo množstvo vymenených okien a podláh predstavovali
projekty, ktoré boli financované prevažne zo súkromných zdrojov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter