Ako budú fungovať školy počas štrajku?

<h3>MŠ na Ulici Matice slovenskej

Prevádzka bude zabezpečená v jednej triede a to hlavne
pre zamestnaných rodičov. Pedagogickú činnosť zabezpečí jeden
pedagogický zamestnanec v spolupráci s asistentkou. Je zabezpečené
celodenné stravovanie. V prípade ak štrajk bude pokračovať aj v utorok
výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať ako v pondelok.

MŠ na Ulici Andreja Hlinku

Prevádzka bude zabezpečená v dvoch triedach
s celodenným stravovaním.

ZŠ na Ulici Hrnčiarskej

V priestoroch školy bude zabezpečený pedagogický dozor
pre žiakov prvého stupňa v čase od 8.00 do 12.00 hod.

ZŠ na Ulici Mlynskej

Zabezpečený bude výchovný proces v čase od 8.00 do
12.00 hod. bez stravy, a to pre žiakov prvého stupňa.

ZŠ na Konštantínovej ulici

26. a 27. novembra zabezpečí v priestoroch školy výchovnú
činnosť
zamestnancami ABC CVČ v čase od 8.00 do 12.00 hod. pre
žiakov prvého stupňa. Strava pre týchto žiakov bude zabezpečená
v školskej jedálni.

ZUŠ F. Veselého

Počas štrajku zabezpečí vyučovanie v odbore
výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom a v hudobnom odbore v klavírnom
a sláčikovom oddelení.

ABC Centrum voľného času

Počas všetkých dní trvania štrajku bude denne v čase od
8.00 hod. do 12.00 hod. k dispozícii
žiakom štrajkujúcich
škôl, pre ktorých bude v uvedenom čase pripravený v priestoroch ABC CVČ
program pod pedagogickým dozorom (premietanie filmov, rôzne spoločenské a
športové hry, hlavolamy, súťaže, besedy, kreslenie, modelovanie,
počítačová miestnosť a mnoho iného). Všetci ste srdečne vítaní!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter