Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ako budú fungovať školy počas štrajku?

<h3>MŠ na Ulici Matice slovenskej

Prevádzka bude zabezpečená v jednej triede a to hlavne
pre zamestnaných rodičov. Pedagogickú činnosť zabezpečí jeden
pedagogický zamestnanec v spolupráci s asistentkou. Je zabezpečené
celodenné stravovanie. V prípade ak štrajk bude pokračovať aj v utorok
výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať ako v pondelok.

MŠ na Ulici Andreja Hlinku

Prevádzka bude zabezpečená v dvoch triedach
s celodenným stravovaním.

ZŠ na Ulici Hrnčiarskej

V priestoroch školy bude zabezpečený pedagogický dozor
pre žiakov prvého stupňa v čase od 8.00 do 12.00 hod.

ZŠ na Ulici Mlynskej

Zabezpečený bude výchovný proces v čase od 8.00 do
12.00 hod. bez stravy, a to pre žiakov prvého stupňa.

ZŠ na Konštantínovej ulici

26. a 27. novembra zabezpečí v priestoroch školy výchovnú
činnosť
zamestnancami ABC CVČ v čase od 8.00 do 12.00 hod. pre
žiakov prvého stupňa. Strava pre týchto žiakov bude zabezpečená
v školskej jedálni.

ZUŠ F. Veselého

Počas štrajku zabezpečí vyučovanie v odbore
výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom a v hudobnom odbore v klavírnom
a sláčikovom oddelení.

ABC Centrum voľného času

Počas všetkých dní trvania štrajku bude denne v čase od
8.00 hod. do 12.00 hod. k dispozícii
žiakom štrajkujúcich
škôl, pre ktorých bude v uvedenom čase pripravený v priestoroch ABC CVČ
program pod pedagogickým dozorom (premietanie filmov, rôzne spoločenské a
športové hry, hlavolamy, súťaže, besedy, kreslenie, modelovanie,
počítačová miestnosť a mnoho iného). Všetci ste srdečne vítaní!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter