Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čakajú na rozhodnutie o novom osvetlení

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Stavebné práce na
rekonštrukcii chodníkov v jednotlivých častiach mesta sú ukončené.
Pohľad na ich okolie však v súčasnosti stále pripomína stavenisko. Na
ulici Matice slovenskej sú rozryté zelené pásy, prekážajú tam aj kusy
prebytočného asfaltu a betónu. Úprava okolia nových chodníkov je pritom
len otázka pár dní. Náklady by mala znášať firma, ktorá tam stavala.</p>

<p><strong><em>„V rámci komplexného riešenia v súčasnosti uvažujeme
s rekonštrukciou verejného osvetlenia na celej Ulici Matice slovenskej.
Rozhodnutie padne v krátkom čase. Bude samozrejme závisieť od množstva
financií. V prvej etape by však išlo len o pokládku nového kábla. Preto
čakáme za definitívnym rozhodnutím, pretože bolo by nerozumné, ak by sme
po ukončení chodníkov upravili aj ich okolie a na jar to zas prekopali kvôli
káblu,“</em></strong> vysvetlil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas.
Dodal, že nové osvetlenie by zmenilo výraz ulice a po jeho inštalácii by
tam vznikla pekná nasvietená alej. Výkopové práce by mesto zabezpečilo
prostredníctvom aktivačných pracovníkov. V prípade, že od zámeru
ustúpi, zhotoviteľ stavby upraví okolie chodníkov čo najskôr.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-11/48-chodniky-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter